Skolvisningar

Några barn står och tittar på sina målningar

Alla skolor och förskolor och skolor i Uppsala kommun är välkomna på visning av utställningar och skapande arbete i verkstan utan kostnad. Kommer du från en skola utanför kommunen tar vi en mindre avgift för besöket.

Visning och skapande i verkstan

Besöken består av 45 minuters visningar. Tillsammans med en erfaren pedagog övar ni bildseende och utvecklar språket genom tankar och begrepp med hjälp av konsten.

Visningarna kan kombineras med 45 minuters skapande i verkstan. Under passen i verkstan lär vi oss genom praktiskt arbete. Vi inspireras av konstnärliga tekniker, frågeställningar i utställningarna och metoder för visuell kommunikation. Vi arbetar ofta tillsammans i grupp. 

Skolprogram hösten 2020

Hösten 2020 ges visningar och workshops kopplade till utställningarna Ur museets samling, Himlen är blå och solen är en klocka samt Relationer.

Se skolprogrammet för hösten 2020.

Tider hösten 2020

Vi har skolvisningar tisdag och onsdag förmiddag.

  • 30 + 30 minuter, visning och verkstad för barn i 5-6 år
  • 30 + 45 minuter, visning och verkstad årskurs 1-3
  • 45 + 45 minuter, visning och verkstad årskurs 4-9
  • 60 minuter visning för högstadiet och gymnasiet

Med hänsyn till situationen med Covid-19 sker arbetet i verkstadan i halvklasser. Max 12 + 12 elever.

Boka skolvisning

Boka skolvisning hos Andreas Åkerlind, museivärdskoordinator, pedagog och ansvarig för museibutiken.

E-post: andreas.akerlind eller konstmuseum@uppsala.se
Telefon: 018-727 25 78
Mobil: 072-452 99 74

Videotutorials

Uppsala konstmuseum erbjuder även digitala videotutorials som inkluderar en kort visning av pågående utställningar och en uppgift som man kan jobba med både i klassrummet och hemma. Vi har tutorials med olika svårighetsnivå och för olika åldersgrupper. Du som lärare avgör vilken nivå som individuellt passar eleverna bäst.

Digitala videotutorials

Uppdaterad: