Skolvisningar

Alla skolor, förskolor och särskolor i Uppsala kommun är välkomna på visning av utställningar och skapande arbete i verkstan. Besöket är kostnadsfritt. Kommer du från en skola utanför kommunen tar vi en mindre avgift för besöket.

IMG_3138_750_390px.jpeg

Visning och skapande i verkstan

Besöken består av 45 minuters visningar. Tillsammans med en erfaren pedagog övar ni bildseende och utvecklar språket genom tankar och begrepp med hjälp av konsten.

Visningarna kan kombineras med 45 minuters skapande i verkstan. Under passen i verkstan lär vi oss genom praktiskt arbete. Vi inspireras av konstnärliga tekniker, frågeställningar i utställningarna och metoder för visuell kommunikation. Vi arbetar ofta tillsammans i grupp. 

Tider för visningar

Vi har skolvisningar torsdag  9.00 och 12.30 samt fredag 9.30 för förskola till årskurs 6. Tisdag, torsdag och fredag förmiddag 9.30 och 13.00 för högstadiet, gymnasiet samt SFI och vuxenskola. 

  • 30 + 30 minuter, visning och verkstad för barn i 5-6 år
  • 30 + 45 minuter, visning och verkstad årskurs 1-3
  • 45 + 45 minuter, visning och verkstad årskurs 4-9
  • 60 minuter visning för högstadiet och gymnasiet, SFI och vuxenskola

Boka skolvisning

Boka skolvisning via Uppsala kommuns utbudsbokning

Uppdaterad: