1 av 4
Sonic Trails: Lockdown

Sonic Trails: Lockdown

Vad händer i en stad som befinner sig i COVID-19 lockdown? Vilka scener utspelar sig när människorna försvinner? Det får du uppleva i Max och Örjan Sandreds installation Sonic Trails: Lockdown som består av en tredimensionell värld skapad med projiceringar och ljud.

Utställningsperiod: 14–22 maj
Plats:
Vasaborgen.
Öppettider: Lördag–söndag 11–17. Tisdag–fredag förbokade tider.
Inträde: Sonic Trails och Vasaborgen, 80 kr. Årskort och under 26 år fri entré. Fri entré vernissagedagen 14 maj. 
Invigning: Lördag 14:00 med samtal mellan museichef Daniel Werkmäster och Örjan och Max Sandred.
Boka: Förboka din biljett på Tickster

När en stad hamnar under lockdown förlorar den sitt mest utmärkande element: den mänskliga närvaron. Det skulle dock vara ett misstag att betrakta staden som övergiven. När mänsklig aktivitet drar sig tillbaka hamnar andra processer och aktiviteter i fokus. Bilar passerar genom tomma gator, träd vajar i öde parker, djur strövar fritt i obebodda utrymmen.

I Sonic Trails: Lockdown är du omgiven av olika händelser i den nedstängda staden som pågår oavsett av din närvaro. Med hjälp av audiovisuella projektioner av dessa stadsfenomen skapar installationen en ny plats för besökare att vistas i.

Bild och ljud från Winnipeg, Kanada

Sonic Trails: Lockdown är en multimedia-installation som med hjälp av artificiell intelligens förflyttar dig mellan konkreta miljöer och abstrakta upplevelser i en tre-dimensionell värld skapad genom projiceringar på halvtransparenta skärmar och ett flerkanaligt högtalarsystem. Installationen är baserad på bild och ljudmaterial inspelade under pandemin 2021 i Winnipeg, Kanada. Installationen ställdes första gången ut som en del av CityX Venice Italian Virtual Pavilion vid Biennalen i Venedig 2021

Artificiell intelligens styr processen

Algoritmer lånade från artificiell intelligens styr processen under ett konstant dekonstruktions och rekonstruktionsförlopp. Tonhöjder och harmonier framträder ur omgivningsljud, välbekanta föremål och platser reduceras till abstrakta bilder och rum, rytmer och motiv hamnar i fokus. Den artificiella intelligensen lämnar inget åt slumpen genom att strukturera och påverka skeendet, ständigt lyfta fram nytt material i nya kombinationer, samtidigt som befintliga teman stundtals kommer tillbaka. I denna mening är installationen en detaljerad musikalisk komposition som kan upplevas bortom vad vi hör; som en synestetisk, audiovisuell, rumslig upplevelse.

Sonic Trails leder oss i slutändan någonstans bortom miljöerna från den nedstängda staden. Den tålmodiga besökaren kommer att upptäcka en estetisk värld som är både abstrakt och påtaglig, statisk och aktiv, oändlig och intim, rytmisk och oordnad, klar och otydlig. Installationen skapar sin musikalitet genom att manipulera arkitektoniska kvaliteter av ljud, ljus och rymd. Musik och arkitektur behandlas inte som separata enheter; snarare blir miljön i Sonic Trails en musikalisk upplevelsen. I slutändan öppnar Sonic Trails upp en samverkan mellan musik och arkitektur.

Om Max och Örjan Sandred

Örjan Sandred är född 1964 i Uppsala och är kompositör och tonsättare. Han har studerat vid musikhögskolan i Stockholm samt i Montreal och Paris. Sedan 2005 är han professor i komposition vid University of Manitoba i Kanada. Många av Sandreds kompositioner är resultat av hans sökande efter nya kompositionsmetoder där han  inte sällan använder datoriserade regelsystem.

Max Sandred är son till Örjan och är musiker och arkitekturstudent.

 

 

 

 

Uppdaterad: