Om forskningsprojektet

Forskningen som ligger till grund för verket sätter samskapande i fokus. Samskapande forskning görs med en grupp snarare än om eller för dem. Samskapande leder till bättre forskning.

Intervention-grupp700x390.jpg

Mötet mellan den akademiska kunskapen och den erfarenhetsbaserade kunskapen leder till insikter som annars inte hade varit möjliga. Men samskapande kräver tid, tillit, mod och kunskap. När hinder uppstår krävs omsorg för att överbrygga dem.

Forskning möter konst

I Elin Inges forskning kring samskapande med flyktingar framträder den emotionella insatsen och vikten av att mötas som människor som viktiga aspekter för att samskapandet ska fungera. 

Verkets huvudtitel – In(ter)vention – kombinerar koreograferade, mjuka ingripanden i rådande gruppdynamiker med möjligheten för deltagarna att finna egna vägar. Det hämtar också inspiration från Bachs inventioner, små övningsstycken för pianoelever som aldrig var tänkta att framföras – ett slags konst som övning.

Den andra delen av titeln – I felt like a human being – är ett direkt citat från en av forskningsprojektets artiklar, där en målgruppsrepresentant förmedlar upplevelsen av att delta som medforskare i ett samskapande forskningsprojekt.  

Samarbetet utforskar parallellt vad som händer i mötet mellan konst och forskning. Konstnärens process träder fram i ljuset av forskarens, och vice versa. Vad uppstår i mötet mellan forskningens nyttoinriktade praktik och en konstnärlig som mer fokuserar på det oklara och osäkra, mångtydigheten och intuitionen? Hur möts vi? Vilka likheter har våra processer och hur kan våra roller utmanas och utvidgas av varandra? 

Läs mer om forskningsprojektet på Uppsala universitets webbplats 

Uppdaterad: