Kontakt

Pressrum

Pressmaterial finns på Uppsala kommuns pressrum.

Reception

Telefon: 018-727 24 82
Receptionen är bemannad under museets öppettider. 

Personal

Daniel Werkmäster
Museichef
E-post: daniel.werkmaster@uppsala.se
Telefon: 018 727 24 79

Rebecka Wigh Abrahamsson
Intendent utställningar och program 
E-post: rebecka.wigh-abrahamsson@uppsala.se
Telefon: 018-727 24 84

Charlie Arvstrand
Museitekniker
E-post: charlie.arvstrand@uppsala.se
Telefon: 018-727 24 86

Natasha Dahnberg
Intendent, konstpedagogik 
E-post: natalia.dahnberg@uppsala.se
Telefon: 018-727 26 88
Mobil: 072 468 25 25

Åsa Thörnlund
Intendent utställningar och samlingar
Telefon: 018-727 15 39
E-post: asa.thornlund@uppsala.se

Ingela Wahlberg
Koordinator
E-post: ingela.wahlberg@uppsala.se
Telefon018-727 24 85 (kontorstid 8.00-17.00)

Andreas Åkerlind 
Museivärd, pedagog, ansvar för museibutiken
E-post: andreas.akerlind@uppsala.se
Telefon:  018-727 25 78

Museivärdar/pedagoger

Maja Svedlund

Louise Sundberg

Emma Huss

Jeanna Hylén Ullman

Karin Fahlgren

Nils Webster

Emina Pacavar

Maria Dahnberg

Emilia Bouchelaghem

Marius Zeeberg

Émelie Vesvre

Uppdaterad:

Andra sidor under: Kontakt