Någonting som rör sig

Med bakgrund som scenograf och performancekonstnär med starkt intresse för kollektiva processer, har Rebecka Holmström nu valt att arbeta enbart med grafiten och det egna tecknandet. Någonting som rör sig är en långsam uppgörelse med tecknarens relation till bilden. En uppgörelse som tar plats i tecknandet, genom rörelse, representation och material, men också genom mötet mellan en kropp och ett berg

Utställningsperiod

5 december 2020 – 28 februari 2021

Kol utgör 18 procent av den mänskliga kroppen och är en grundförutsättning för allt känt liv. Men människan bryter också kol i gruvor: i form av diamanter, stenkol och grafit och avänder grafiten som smörjmedel – för att underlätta rörelser och tillverkar elbilsbatterier av grafiten – för att skapa rörelser.

Grafiten används tillsammans med lera för att tillverka blyerts. När blyertsen dras över träd som processats till oigenkännlighet, skrapas lager efter lager av. Så lämnar människan på ännu ett sätt spår av sina rörelser. Spår som vi sedan betraktar som bild. En restprodukt av våra rörelser, av liv och bergets grafit på papper. Bilden skymmer dem.

Rebecka är utbildad bland annat vid Malmö konsthögskola och Nordiska scenografiskolan. 2019 tilldelades hon Uppsala kommuns ateljéstipendium. Stipendiet tilldelas årligen en nyutexaminerad konstnär och innebär fri ateljéplats under ett års tid i Ateljéföreningen Hospitalet i området Ulleråker samt erbjudande om utställning på Uppsala konstmuseum.

Uppdaterad: