Helena Laukkanen

Helena Laukkanen, född 1972 är bildkonstnär, medlem i konstnärsgruppen Haka och en av de drivande krafterna bakom Köttinspektionen konst i Uppsala. Bor och verkar i Uppsala.

Helena_Löäptext.png

Motivering

Uppsala kommuns fortbildningsstipendium om 30 000 kr tilldelas konstnären Helena Laukkanen. Helena Laukkanen är en konstnär som ger mycket av sig själv till andra konstnärer. Inte minst genom sitt engagemang i Köttinspektionen. Det är stora uppoffringar men parallellt med dessa har hon ändå påbörjat ett större utforskande projekt där hon närmar sig landskapsmåleriet. Projektet innebär en utveckling av hennes eget konstnärskap då hon söker nya platser att undersöka – både inom sig själv och rent geografiskt i såväl Uppland som övriga landet.

Uppdaterad: