Ulla Fries

filosofen 750px.png

Filosofen

Kopparstick, 2000

Inköpt 2005

Ulla Fries, född 1946, bosatt och verksam i Uppsala

I Ulla Fries svartvita kopparstick visar hon upp sin skicklighet som grafiker. I bilderna träder växter och djur fram som individer genom kärleken och omsorgen om de allra minsta detaljerna. De står inte som symboler för mänskliga drag och egenskaper utan får vara sig själva i dialog med betraktaren. ”De agerar istället för mig”, säger Ulla Fries och menar med detta att det privata är mindre intressant än det allmängiltiga.

Filosofen visar en flyghund som sveper ut i en välkomnande gest. I vingens finaste detaljer kan man ana spåren av ett språk.

Uppdaterad: