Relationer

Elli Hemberg (1896–1994), Olle Bærtling (1911–1981), Lars Erik Falk (1922–2018), Kurt Simons (född 1940), Cajsa Holmstrand (född 1951) och Anna Nyberg (född 1966).

Bild: Lars Erik Falk, Modul relief 169Relief med aluminium på lackerat trä, 1986. Foto: Daniel Wahlberg.

Utställningsperiod

24 oktober 2020 –21 februari 2021

Digital intro-visning om Relationer med Moa Höglund, konstpedagog konstenheten Region Uppsala. 

Former, linjer, färgfält. I utställningen Relationer riktas strålkastaren mot den konkreta konsten. Här presenteras verk från sex generationers konkretister, sex konstnärer som alla har en gemenskap i ett bildspråk med fokus på färgers, ytors och linjers samspel. Titeln Relationer syftar på de samband som finns och uppstår inom ett konstverk, det som händer i bilden. Men relationer är även det som uppstår mellan konstverken i utställningen och de som finns mellan de deltagande konstnärernas generationer. Inom modernismen fanns också en stark tilltro till den relation som här och nu uppstår mellan konstverk och betraktare.

 Gijs Weijer hjälper er att skapa egna reliefer inspirerade av Elli Hemberg.

Den konkreta och konstruktiva konsten växte fram under 1900-talets början då konstnärer som Piet Mondrian, Kasimir Malevitj och Sonia Delaunay-Terk gick från att göra abstrakta bilder av en befintlig yttre verklighet till att skapa konstverk som var sin egen realitet, befriade från förväntningar på representation och symbolik. Tyngdpunkten lades i stället på det som ansågs vara konstens egenvärden, det konkreta: rytm, rörelse, dynamik och balans. Konstnärerna använde sig av de geometriska grundelementen – rektangeln, kvadraten, triangeln och cirkeln – och valde grundfärgerna rött, blått och gult och sökte sig bort från det som inte uppenbart associerades till den omgivande naturen. Den konkreta konsten har haft en stark position inom svensk modernism och har även gett upphov till postmoderna och samtida kommentarer.

Utställningen består av verk från tiden efter andra världskriget fram till våra dagar. Den innehåller även flera exempel på konstverk som är integrerade med arkitektur och miljö på allmänna och gemensamma platser som parker, skolor och sjukhus.

Daniel Werkmäster, museichef och curator för utställningen visar runt bland samtliga konstnärer.

Anna Nyberg är yngst i gruppen. Hon tillhör en annan generation, en post-modern generation som är skolad i att angripa frågeställningar om färger och former, komposition och rumslighet på ett annat vis, lite mer prövande och dekonstruerande. Det kan vara frågor om vad en upplevelse består av och hur en rumslig osäkerhet kan gestaltas. Men med sitt formspråk knyter Nyberg an till sina äldre konstnärskollegor och deltar i de relationer som skapas. Se Anna Nyberg berätta här i en digital introvisning.

Inträde inklusive broschyr 50 kronor. Fri entré torsdagskvällar 16.00-20.00.

Uppdaterad: