Om Anna Haglund

Anna Haglund skapar ljudverk där kropp, plats och interaktion står i centrum. Hennes verk upplevs ofta genom publikens deltagande, ibland genom hörlurar och instruktioner.

AnnaHaglund700x390.jpg

Deltagarnas tolkande av verkets instruktioner synliggör dem i ett slags samskapande konstnärlig praktik. Genom att skapa trygga rum vill Anna Haglund ge deltagarna utrymme att våga kasta sig ut och möta andra på ovana sätt. På så sätt knyter det konstnärliga arbetet an till många av de emotionella, etiska och relationella frågor och situationer som kan uppstå i ett samskapande forskningsprojekt.

Anna Haglund har tidigare skapat flera ljudverk som tar plats på platser som inte primärt är till för att visa konst – i staden, parker och på offentliga platser.

Läs mer om Anna Haglund på hennes webbplats 

Uppdaterad: