Border Memory

Läs en fördjupande text om Border Memory, skriven av utställningens curator Rebecka Wigh Abrahamsson.

Kvinna som visar utställningRebecka Wigh Abrahamsson framför Sten Eklunds svit Kullahusets hemlighet. Foto: Pär Fredin.

Den ukrainska konstnären Zhanna Kadyrova låter urbana material som asfalt, betong och kakel bli vittne till historiens många lager av omtagningar, visioner och krossade drömmar. Konstnären arbetar i en post-minimalistisk tradition. De rumsliga installationerna refererar både till utopiska rörelser och hur abstraktionen inom konsten är sammanlänkad med det moderna projektet. Sedan Rysslands fullskaliga invasion 2022 har Kadyrovas konst helt fokuserat på psykologiska och sociologiska aspekter av kriget. Förstörelsen, flykten, sårbarheten, men också glappet mellan att vara i krigshärden och följa händelserna på tryggt avstånd.

Utställningen Border Memory är Zhanna Kadyrovas första separatutställning i Sverige. Genom storskaliga installationer, video och fotografi skildrar Kadyrova den nya realitet som det ukrainska folket lever under. Upprinnelsen till kriget ägde rum 2014, med annekteringen av Krim och Donbass, men det är också ett upprepat historiskt mönster av rysk imperialism. I närmandet av detta pågående trauma låter Kadyrova infrastruktur – ramverket för vårt samhälle av vägar, hus och barriärer – berätta om krigets fasor och sårighet. Konstnären har en särskild känsla för materialens inneboende agens, där granatens sår i asfalten, eller en sönderskjuten plåt får representera det humanitära lidandet och försöken att utplåna en nation.

Det geopolitiska spelet handlar ytterst om gränsdragning. Gränsen, gränsen till havet, frihet, handel eller demokrati. Just nu befinner sig kriget i en tärande fas där den nötande skyttegravslinjen flyttar sig några meter österut eller västerut. I utställningen Border Memory frågar sig Kadyrova vad försvaret av nationalstatens integritet betyder på ett djupare plan. Har en gräns ett minne? Och vad är metafysiken bakom dessa gränslinjer som upplösts och flyttats genom århundradena.

Utställningen Border Memory är en fortsättning på en rad utställningar där Uppsala konstmuseum undersöker post-sovjetiska narrativ med konstnärer som Taus Makhacheva (In)sidenotes (2015), Katazyna Kozyra Identity Bending (2018), samt Pavel Otdelnovs Promzona (2022).

Curator: Rebecka Wigh Abrahamsson, intendent Uppsala konstmuseum

Uppdaterad: