Vad är en konstsalong?

En konstsalong är en jurybedömd utställning. Konstnärer ansöker om att få medverka genom att skicka in arbetsprover. En jury väljer sedan ut vilka som slutligen får visa och sälja sina verk under utställningen. 

Konstsalonger har en lång tradition bakom sig. De första salongerna där urvalet gjordes av en jury kom redan på 1700-talet i Paris. I Uppsala har Uplands konstförening regelbundet haft salonger sedan föreningen grundades 1933.

För konstnärerna är det en möjlighet att på lika villkor ansöka om ett deltagande. Och för besökaren är det ett spännande tillfälle att upptäcka möten mellan konst som vanligtvis inte brukar synas ihop.

På konstsalonger är verken som visas till försäljning. De verk som är köpta markeras ofta med en röd klisterlapp. 

Uppdaterad: