1 av 6
Bild på glob

All That Is Solid Melts into Water vattenkraft, arkeologi, urfolk

I utställningen All That is Solid Melts into Water möts samtida konst, arkeologiska föremål och arkivfilm. Utställningen handlar om hur utbyggnaden av vattenkraft påverkat urfolk och miljö.

Utställningsperiod: 24 september-27 november 2022
Entré: 80 kronor, betalas på plats i museet.
Besök utställningen: Se museets öppetider och ta del av annan praktisk information inför ditt besök.

I grupputställningen All That Is Solid Melts into Water möts samtida konst, arkeologiska föremål och arkivfilm för att belysa frågor kring vattenkraftens stora betydelse i moderniseringsprocessen – inte minst från 1950-talet – och dess påverkan på urfolk och deras kulturarv. På utställningen visas delar av den omfattande nubiska samling som idag finns på Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum.

Mer om utställningen

Mer om bakgrunden till utställningen och betydelsen av vattenkraftens påverkan på urfolk och miljön.

Läs mer om Mer om utställningen All That Is Solid Melts into Water

Om konstnärerna

Tio samtida konstnärer är med i utställningen. De har bjudits in att medverka med befintliga konstverk och nya beställningsverk på samma tema.

Läs mer om Om konstnärerna - All That Is Solid Melts into Water

Program kopplat till utställningen

Gå en guidad visning, skapa eller lyssna till fördjupande samtal. Här kan du läsa mer om vårt program kopplat till utställningen.

Läs mer om Program kopplat till utställningen
Uppdaterad: