Om konstnärerna

Åtta samtida konstnärer möter Sten Eklunds svit Kullahusets hemlighet. Här kan du läsa mer om vilka de är.

Imani Jaquelin Brown_löptext.pngImani Jacqueline Brown (UK/US)

Konstnär, aktivist och arkitekturforskare från New Orleans, baserad i London. Miljöfrågor i relation till ekonomiska strukturer är något hon intresserar sig för, från koloniala folkmord från slaveriets tid till dagens oljeindustri, samt hur gentrifieringen drabbar ekonomiskt utsatta grupper. I sitt konstnärskap arbetar hon ofta med videobaserad konst och installationer. Hennes verk har visats internationellt, bland annat på den tolfte Berlinbiennalen. Hon ingår även i Forensic Architecture, en tvärvetenskaplig forskningsgrupp som genom ny teknologi analyserar och lägger fram bevis för staters och stora företags brott mot mänskliga rättigheter. Verket som visas i denna utställning är producerat med stöd av The Graham Foundation for Advanced Studies in the Visual Arts and VIA Art Fund.

Alma Heikkilä_löptext.jpg

Alma Heikkilä (FI)

Finsk konstnär som genom storskaliga skulpturer och teckningar gestaltar de osynliga processerna som pågår under marken, i organiskt material och  i mänskliga kroppar. Ekologiska sammanhang, vars betydelse vi underskattat och har begränsad kunskap om, men som är viktiga i klimatomställningen. Konstnären har medverkat i separatutställningar på bland annat Kiasma i Helsingfors, i utställningar i Sverige  och under biennaler i Sydkorea och Rumänien. Alma Heikkilä är en av grundarna till konstnärskollektivet Mustarinda, som genom konst och forskning verkar för en post-fossil kultur.

Johannes_Heldén_löptext.jpegJohannes Heldén (SE)

Svensk poet, konstnär och musiker, vars tvärvetenskapliga uttryck tar sig former som poesialbum, installationer, performance och digitala verk. I de senare arbetena Astroekologi och First Contact möter fiktion och berättande kosmiska perspektiv, ekologi och artificiell intelligens. Johannes Heldén låter ofta datoralgoritmer bli medskapande i verken, kombinerat med detaljerat utförda akvarellmålningar och kollage. Han närmar sig äldre tiders generella forskare, där filosofi och naturvetenskapliga observationer förenas med det personliga. Johannes Heldéns arbete har presenterats runt om i världen, på utställningar i städer som Berlin, Istanbul, New York och Moskva.

My Lindh_löptext.jpgMy Lindh (SE)

Stockholmsbaserad konstnär som arbetar inom olika media; text, video, ljud, performance och installationer. Hennes verk – som gärna involverar betraktaren – utforskar föreställningar om tid, samt undersöker hur idéer om naturen kan rekonstrueras och omformuleras. My Lindhs konst har visats på konstmuseer, konsthallar och kortfilmsfestivaler i Sverige såväl som internationellt, bland annat på Moderna museet i Stockholm, Finska institutet i Paris och Kunstverein München.

Monica de Miranda_löptext.jpgMónica de Miranda (PT/AO)

Portugisisk filmskapare, forskare och konstnär med ursprung i Angola. I omfattande filmprojekt undersöker hon historiska lager, relationer och känslor knuta till urbana miljöer och landskap. Det kan handla om dekolonialiseringsprocesser, såväl som ekofeministiska perspektiv. Genom teckning, ljud och installationer rör hon sig i gränslandet mellan det fiktiva och det dokumentära, där inre mentala processer ställs mot bredare historiska narrativ. Mónica de Miranda har deltagit i både separat- och grupputställningar i länder som Portugal, Brasilien, Senegal och USA. Hon är en av grundarna till Hangar project, ett Artist in residence i Lissabon.

Hakan_puff.jpgHåkan Jonson (SE) 

Konstnär, programmerare och förläggare vars arbete inkluderar digital konst, grafik och målningar. Med hjälp av artificiell intelligens utforskar han språket och teman kring autenticitet, reproduktion och distinktionen mellan liv/maskin. Han är verksam i Stockholm och hans konst har visats på bland annat Malmö Konstmuseum och Centre Pompidou i Paris.

 

Signe_löptext.JPGSigne Johannessen (SE)

Signe Johannessen är en norsk konstnär, verksam i Sverige. Hennes skulpturer, videoverk, teckningar och performance spekulerar kring hybridkroppar, historiska parafraser och potentialen i det postuma. Med avstamp i sig själv undersöker hon maktstrukturer och hur antropocentrism genomsyrar människans relation till andra arter och förståelsen av oss själva. Signe Johannessen är en av grundarna till Art Lab Gnesta och hennes arbete utgår ofta från platsen. Hon har filosoferat kring våtmarker som en ekologisk resurs och intresserat sig för forntida gravfynd och riter samt museala bensamlingar av tamboskap. I den nybildade gruppen Hornvännen sammanförs flera av dessa praktiker. Signe Johannessen har ställt ut både i Sverige och internationellt och är i år aktuell med en separatutställning på Örebro konsthall och Oslo Konsthall.

Eglé_löptext_2.jpgEglė Budvytytė (NL/LT)

Eglė Budvytytė är en konstnär baserad i Vilnius och Amsterdam vars arbete befinner sig i skärningspunkten mellan sång, poesi, video och performance. I hennes arbeten blir rörelser och gester ett språk för att ifrågasätta och undersöka normer, genus och sociala roller. Hon lyfter fram kollektivets kraft och sårbarhet i mänskliga såväl som ekologiska relationer. Eglė Budvytytės konst har presenterats i samband med biennaler och festivaler världen över som i Chicago, Riga, Sydney, Amsterdam, Lofoten Dubai och Venedig. 

Uppdaterad: