Motivering Uplands konstförenings konstnärsprofil 2023

För att genom ett långt konstnärskap kompromisslöst söka det intuitiva och gåtfulla. Ingvil Stille söker bortom världen och tingen efter något ursprungligt. I tidiga år ses återkommande motiv som ljuset, trädet, stenen, byggnaden, rummet, torson. Ett långt konstnärskap som alltid rört sig med existentiella frågor – om människans roll i världen och förhållandet till kosmos. I hennes senare måleri lämnar hon det föreställande och söker det ordlösa och sublima i det abstrakta formspråket. Plywoodträets ådringar och skiftningar blir en del av motiven. Hennes förhållande till naturen har alltid varit en grund och något hon utgått från – med tiden har människans påverkan och naturens lidande spelat in. 

Ingvil Stille har verkat lite i det dolda och inte fått den uppmärksamhet som hon bör ha och därför vill Uplands konstförening lyfta fram Ingvil Stille och hennes konstnärskap genom att utse henne till Uplands konstförenings konstnärsprofil 2023.

Invil-Stille_konstverk.jpg

Uppdaterad: