1 av 7
Ängeln och valen. Sara Ekholm Eriksson.

Ängeln & Valen - Sara Ekholm Eriksson

I utställningen Ängeln & Valen får du se verk av skulptören Sara Ekholm Eriksson, Uppsala kommuns ateljéstipendiat 2022 - 2023.

Utställningsperiod: 9 september–8 oktober 2023.
Entré: Fri entré.
Besök utställningen: Se museets öppettider och ta del av annan praktisk information inför ditt besök.

Om utställningen Ängeln & Valen

I Ängeln & Valen gestaltar skulptören Sara Ekholm Eriksson naturens föränderlighet och processer, men också utmaningar vi står inför. I skulpturer och installationer förvandlas glas till smältande is som droppar och bildar pölar. Urtidsdjur i kalksten får liv ur sin långa dvala. Fossila vattendjur förvandlas till opaler.

Utställningen omfamnar olika perspektiv på världen, där evolutionsforskningen möter andliga föreställningsvärldar. I utställningsrummet finns en relief av en ängel, en rest från tiden då rummet var en del av en slottskyrka. Det vetenskapliga representeras av en avgjuten kota från en gråval. Kotan hittades i Uppland på 1840-talet. Länge förvarades den i Gräsö kyrka, där människorna trodde att den var en rest av ett övernaturligt väsen. Numera finns den i Evolutionsmuseets samlingar och betraktas som ett viktigt typexemplar för gråvalar.  

Ytterligare ett element i installationen är musiken, speciellt skapad för Ängeln & Valen av Björn Ekholm Erikssons och Ursus Trio, vilka också spelar live under vernissagen.

Program

Gå en guidad visning, skapa eller lyssna till ett fördjupande samtal? Här kan du läsa mer om vårt program kopplat till Ängeln & Valen.

Läs mer om Program

Curatorstext

Läs en text om Ängeln & Valen, skriven av utställningens curator Rebecka Wigh Abrahamsson.

Läs mer om Curatorstext

Om konstnären Sara Ekholm Eriksson

Läs mer om konstnären Sara Ekholm Eriksson.

Läs mer om Om konstnären
Uppdaterad: