Joakim Carlsson

Joakim Carlsson 750.jpg

Plats, byta plats

Triptyk. Akvarell, akryl, UV-lack på duk 2010–2015.
Inköpt 2016.
Joachim Carlsson är född 1966, bosatt och verksam i Stockholm.

Hos Joachim Carlssons konst finns ett intresse för riktning och perspektiv. Men också materialitet och format. I de tre stora målningarna ser vi målade linjer mot en svart bakgrund.

Vad föreställer verket, vad ser vi i bilden? Det ser ut som parkeringsplatser ovanifrån, men också just bara linjer, ytor, riktningar, konstraster och placering. Abstraktion, menar Carlsson, beror på strukturen i det avbildade tingets konstruktion.

Det abstrakta är alltid något konkret, också själva måleriet, och något som förstärks med det seriella upprepandet i en triptyk. Det är i först i nästa skede vi börjar fundera och tolka vad vi ser: Är det parkeringsplatser, vad betyder det, och vad betyder titeln Plats, byta plats?

Uppdaterad: