Tomas Colbengtson

Colbengtson 750.jpg

Vaapsten

Monotypi och oiljemålning på aluminium, 2018.
Inköpt 2018.
Tomas Colbengtson är född 1957 i Björkvattnet, Tärnaby, bosatt och verksam i Stockholm.

Tomas Colbengtson konst bygger på minnen, sin egen uppväxt i en liten samisk by i de västerbottniska fjällen och dagens situation för urfolk. Han arbetar med grafik, måleri och glas som han formar till sitt eget uttryck som ofta reflekterar över historiska och moderna sociala fenomen.

Konsten genomlyser erfarenheter som språk och religionsförbud, rasbiologisk forskning, skambeläggning av joik, tvångsförflyttningar och andra metoder som ofta används av statsmakter för att skaffa kontroll över urfolk och tillhörande landområden.

Uppdaterad: