Under samma regnbåge

Två rosa sönderslitna tygstycken.

Gemenskap - pride power - frihet - se samma genom olika ögon - frihet att få gilla andra och inte – explosion – power – human - utveckling – humor – acceptans – musik - väver samman - tillsammans är vi starka – blomstring - våga lita på andra - silence kills – tillhörighet - få höras utan skam – pånyttfödsel - vi bor på samma planet – viljestark - tillhörighet vs utanförskap –sammanstrålning – ljus – närhet - fritt fram frihet ihop – love – omfamnad – kamp – värme –konfetti - kontrast - under samma regnbåge.

Utställningsperiod

3 december 2020 –21 februari 2021

Stuart Mayes berättar om utställningen tillsammans med ungdomar i S.A.G.A

Offkonsten! gästar Uppsala konstmuseum med utställningen Under samma regnbåge. All konst passar inte alla. Konst måste få skava och bidra med friktion. Men i det offentliga rummet ska konsten representera många olika perspektiv - att vi alla i något konstverk kan känna oss speglade, sedda eller förstådda: konst som speglar oss.

För att öka representationen i kommunens konstsamling har HBTQ+ ungdomar från S.A.G.A-gruppen (Sexuality And Gender Acceptance) hjälpt till med nyinköp av konst. Till utställningen har de också gjort ett urval ur kommunens och regionens befintliga konstsamlingar. Ett par av verken tillhör konstmuseets samling. S.A.G.A är en förening i kommunens regi som startades 2015 av Heidi Rasmussen. De brukar ses på Brantans fritidsgård och samarbetar med RFSL-ung Uppsala.

Urvalet är måleri, teckning, foto och skulptur av många olika konstnärer. Både lekfullhet och svårigheter har fått ta plats i utställningen. Det behövs både solsken och regn för att en regnbåge ska uppstå. Ljuset splittras och plötsligt blir flera färger synliga, liksom tillvaron färgas på olika sätt av att ses från olika perspektiv. Att välkomna mångfalden blir som att fånga hela regnbågen.

Curator är konstnär Stuart Mayes.

Till utställningen hör också en folder där några av S.A.G.A-gruppens egna konstverk presenteras.

Galleri Offkonsten! är vanligtvis belägen på Uppsala stadsteater men gästar med utställningen Under samma regnbåge Uppsala konstmuseum. Offkonsten! görs i ett samarbete mellan Offentlig konst Uppsala kommun och Kulturutveckling Region Uppsala. Syftet med galleriet är att lyfta processer kring offentlig konst.

Välkommen in under samma regnbåge. 

Uppdaterad: