Anna Haglund - In(ter)vention

Under en veckas tid har besökare möjlighet att uppleva och vara medskapande i verket In(ter)vention: I felt like a human being. Anna Haglund har i flera projekt komponerat ljudkonstverk, där enkla instruktioner i hörlurar blir till en kollektiv koreografi. Verket är en sorts övning i lyssning, tillit, närvaro och samspel.

Bild Intervention Anna Haglund700x390.jpg

Vill du uppleva verket?
Du kan delta vid tre tillfällen. Klicka på tillfället du vill delta i, läs mer och boka plats.  

Du kan också delta som publik i rummet. Då behöver du ingen biljett. 

Om verket 

Vad krävs för att du ska känna dig som en människa? Under 2023–2024 har Anna Haglund varit artist-in-residence i forskargruppen CHAP (Child Health and Parenting) vid Uppsala universitet. Utifrån Elin Inges avhandlingsprojekt om emotionella och etiska faktorer vid samskapande forskning har det interaktiva verket tagit form.

Anna Haglund undersöker hur vi kan skapa rum där stilla omsorg, tillit och lyssning får ta plats och utgöra grunden för den mellanmänskliga samvaron. Vad händer med oss när vi hamnar i situationer som kräver vår närvaro som människor, bortom våra sociala eller professionella roller? 

Verket består av en rad koreografiska övningar som publiken kan välja att antingen delta igenom instruktioner i hörlurarar eller uppleva utifrån som publik. I fragmentariska scener får deltagarna möta varandra och sig själva i en sorts övningar i lyssning och tillit, närvaro, samspel och samvaro. För de övriga besökarna blir deltagarna aktörer och en del av verket – med/samskapare i en koreograferad mellanmänsklig interaktion.

Samarbetspartners

Verket har skapats av konstnären Anna Haglund i samarbete med forskargruppen CHAP på Uppsala universitet där Elin Inge, Georgina Warner och Anna Sarkadi ingår tillsammans med Nimo Elmi och Yasmin Cumar som är målgruppsrepresentanter med erfarenhet av migration och att arbeta inom forskning. Utöver det består teamet av Helena Conning, kommunikationsstrateg.

Inom projektet har Haglund också skapat ett deltagarverk för offentliga rum och en flerkanalig elektroakustisk komposition. Sången i verket består av röster från medarbetare från CHAP och sångare ur Uppsala Vokalensemble.

Om Anna Haglund

Hon skapar ljudverk där kropp, plats och interaktion står i centrum. Läs mer om Anna Haglunds konstnärskap.

Läs mer om Om Anna Haglund

Om forskningsprojektet

Forskningen som ligger till grund för verket sätter samskapande i fokus. Läs mer om forskningsprojektet.

Läs mer om Om forskningsprojektet
Uppdaterad: