Om Zhanna Kadyrova

Zhanna Kadyrova är en av Ukrainas mest berömda konstnärer. Sedan Rysslands fullskaliga invasion 2022 har hon arbetat oavbrutet för att skildra det ukrainska folkets nya verklighet.

Zhanna-sida.jpg

Med utställningen Border Memory genomför Zhanna Kadyrova sin första separatutställning i Sverige. 

Zhanna Kadyrova är född 1981 i Brovary i Kiev-regionen i Ukraina och bor och arbetar i Kiev. Konstnären har en omfattande internationell karriär bakom sig med deltagande i bi­ennaler, separat- och grupputställningar i ett 15-tal länder. 2019 deltog Kadyrova i den curerade delen av Venedigbiennalen, May You Live In Interesting Times. Hon har även represente­rat Ukraina i biennalen 2013 och 2015. Sedan Rysslands fullskaliga invasion 2022 har Zhanna Kadydyrovas konst helt fokus på krigets effekter och parallellt arbetar hon med humanitära projekt. Daily Bread var konstnärens första stora retrospektiv, vilken genomfördes 2023 på Han­nover Kunstverein. Samma år visades separatutställ­ningen Flying Trajectories på PinchukArt­Centre i Kiev.  

Konstnärligt uttryck

Zhanna Kadyrova arbetar i flera format, exempelvis performance, fotografi, teckning, målning och skulptur. Hon har uppmärksammats för sitt skulpturala ar­bete i offentliga miljöer. Kadyrovas konst kan beskrivas som kontextorienterad minim­alism och präglas av ett post-sovje­tiskt formspråk som fortfa­rande finns kvar i det samtida Ukraina. Kadyrova är välkänd för sin bearbetning av kera­miska plattor, vilka användes flitigt i Sovjet-Ukraina som ett deko­rativt material för bland annat fasader. De keramiska plattorna i mosaikkon­struktioner skapar anspel­ningar på sovjetisk monumental dekorativ konst och propagandakampanjer.

Tidigare projekt

Se­rien Second Hand påbörjades 2014 och är tillägnad ödet hos förindustri­ella och of­fent­liga byggnader, vilka fick nya funktioner och ägare under postsocialistiska för­hål­landen. Kadyrova an­vänder cement och keramiska plattor för att skapa objekt som efter­liknar klä­der på galgar. Originalmönster av keramiska plattor som har använts för att dekorera byggnaders fasader och interiör har överförts till föremålen. Med nedslag i Brasilien, Cuba och Italien har projektet också kommit att inkludera en mångfald av berättelser kring gentrifiering och städers minne.

I projektet Market (2017–2019) uppträder Kadyrova på konstmässor, där hon säljer en uppsättning varor gjorda av betong, keramiska plattor och natursten. Detta är en plats­specifik installation relaterad till kontexten av en konstmässa som en plats för mark­nadsrelationer. Kadyrova utmanade konstmarknadens regler för prisbildning för konstföremål genom att sälja sitt verk i vikt (1 gram = 1 euro). Priset per gram motsvarar den lokala valutan i det land där utställningen Market äger rum för tillfället.

Kadyrova har också deltagit i kollektiva projekt och är en av grundarna till gruppen ”R.E.P.” (Revolution Experimental Space) som i slutet av 2004 under den orangea revolutionen i Ukraina uppmärksammade flera frågor som var symptomatiska för tillståndet i det ukrainska samhället och satte dem i ett globalt perspektiv.

Utbildning och priser

Zhanna Kadyrova tog examen från skulpturavdelningen vid Taras Shevchenko State Art School i Kiev 1999. Sedan dess har hon mottagit flera utmärkelser, bland annat Kazimir Malevich-priset och Grand Prix för Kievs skulpturprojekt (båda 2012) och Special Prize of Future Generation Art Prize (2014). Hon är också aktuell med en utställning på Galerie Rudolfinum i Prag.

Här kan du ser mer av Zhanna Kadyrovas konst på hennes hemsida.

Uppdaterad: