Om konsten

Anna Odells utställning består av videoinstallationen Rekonstruktion – Psyket, som är ett besök i den slutna psykiatrins värld med det gamla mentalsjukhuset i Ulleråker som fond. I utställningen ingår även en serie fotografiska iscensättningar med en docka med samma mått som konstnären.

Tre personer i profil

Om videoinstallationen

Videoinstallationen Rekonstruktion – Psyket inleds med en iscensatt diskussion mellan en personalgrupp inom den psykiatriska slutenvården, kring ett etiskt dilemma. En vårdare och en patient har inlett en relation, som resulterat i en graviditet.

Så småningom framkommer det att caset som diskuterats grundar sig i konstnärens självupplevda erfarenheter. Genom telefonsamtal med sina tidiga vårdare, journalanteckningar och frånvaron av dessa, försöker konstnären förstå drivkrafterna bakom de olika personernas agerande 27 år tillbaka i tiden.

Anna Odells självupplevda berättelse är den springande punkten i undersökningen om vad ett gränsöverskridande beteende kan få för konsekvenser för den enskilda individen, men också för arbetsgruppen i stort. Var går gränsen för det personliga engagemanget när man har med en svårt sjuk människa att göra? Barnet blev Anna Odells väg ut ur sjukdomen tillbaka till samhället.

Videoinstallationen hade premiär på galleri Cecilia Hillström i Stockholm i januari och har fått ett varmt mottagande och mötts av en rekordstor publik.

Stor docka och person sitter på stolar bredvid varandra

Fotografiska iscensättningar

Genom en serie fotografiska iscensättningar med en docka med samma mått som konstnären har Anna Odell också bearbetat journalanteckningarna från sin tid i den slutna psykiatrin. Bilderna blir både ett ömsint återbesök i en tid, då hon var mycket sjuk och i behov av omsorg. Journalernas distanserade och kärnfulla sentenser spelar mot dessa svåra minnen.

Uppdaterad: