Ingrid Skerfe-Nilsson i möte med samtiden

På 60-talet syntes uppsalakonstnären Ingrid Skerfe-Nilssons ryamattor i många människors hem. De uttrycksfulla mattorna i starka färger fungerade som blickpunkter på både väggar och golv. Nu presenteras för första gången hela hennes konstnärskap och gärning. Det ställs också i relation till tre av vår tids mest intressanta textilkonstnärer – Malin Bobeck Tadaa, Lea Constan och Maja Michaelsdotter Eriksson.

Utställningsperiod: 28 maj - 11 september
Entré: 80 kr Förköp biljett via Tickster
Fri entré: Barn och unga under 26 år 

Årskort: 200 kr

Ingrid Skerfe-Nilsson (1918-2004) var textilkonstnär med egen ateljé och butiker i Uppsala på 1950-talet. Där sålde hon sina ryamattor, broderier och annan formgivning. Hon formgav också mattmönster som materialsatser så att kunderna själva kunde knyta sina ryamattor utifrån hennes mönster.

Mellan tradition och förnyelse  

Ingrid Skerfe-Nilsson använde den moderna konsten som utgångspunkt för formgivning och konstnärligt skapande och kombinerade det med en stor förståelse för materialet textil. Det gjorde henne till en av 1900-talets mer framgångsrika konstnärer. För Ingrid handlade skapandet både om om förankring i traditioner men också om en frigörelse från dem. Det textila skapandet blev under det sena 1900-talet mer och mer ett självständigt medium där konstnärer såg nya möjligheter. 

Det textila arvet förs vidare

De samtida konstnärerna i utställningen, Malin Bobeck Tadaa, Lea Constan och Maja Michaelsdotter Eriksson, använder också de det textila mediet i sitt bildskapande. För Maja Michaelsdotter Erikssons taktila tuftade konstverk används samma tekniker som för att väva en matta. Men Maja formar i stället skulptuerer och installationer. Lea Constans vävnader uttrycker sammanhang som hon själv på något vis ingår i och i sann nutid sker vävningen digitalt. Hos Malin Bobeck Tadaas interaktiva och sprakande konstverk med fiberoptiska inslag skapas alternativa världar att uppleva. Det textila materialet och textilkonstens olika tekniker är idag en bland många konstnärliga praktiska vägar att gå men där material och teknik också bär på sina egna associationer, både nedärvda och nyskapade.

Tänjer på materialets gränser

Ingrid Skerfe-Nilsson verkade i en modernistisk era där formgivning och konst var en viktig del i formandet av samhället och individen. Både i offentliga miljöer och i hemmet blev den textila konsten ett självklart inslag både som inredning och konst. Ingrid Skerfe-Nilsson inspirerades av den moderna konsten och sökte ett mer expressivt uttryck i sina senare verk.  Malin Bobeck Tadaa, Lea Constan och Maja Michaelsdotter Eriksson har tagit vid och fortsätter att utmana den textila konstens gränser och användningsområden.  

 

Uppdaterad: