Om Uppsala konstmuseum

Uppsala konstmuseum är ett museum med samlingar och en utställningsplats för modern och samtida konst. Vår verksamhet har fokus på bildkonst från slutet av 1800-talet fram till den samtidskonst som görs idag. Det är måleri, grafik, fotografi, skulptur, installation, video, ljud och performance. Vi visar nationella och internationella konstnärer och har ett särskilt ansvar att bevaka konsten i kommunen och regionen Uppsala.

Konstmuseet är en plats för människor att möta konst. Det är ett centrum där viljan att undersöka, gestalta och förändra ges utrymme. 

Bildkonsten är utgångspunkt för upplevelser och samtal, diskussioner och speglingar, kreativa aktiviteter, lekfulla händelser och möten med andra konstformer.

Uppsala konstmuseum är ett av Uppsala kommuns museer och arbetar på uppdrag av kulturnämnden.
Uppdaterad: