Mer om Uppländsk salong

Årets salong är curerad av Sara Rossling, frilansande curator bosatt i Malmö. Hon har givit 2022 års salong undertiteln Sticklingar.

Sara Rossling.jpg

Sara Rossling är en frilansande curator verksam i Malmö. 2022 är hon curator för Uppländsk salong. 

2022 ansökte fler än 100 konstnärer om att medverka i Salongen. Av dem valde Sara Rossling  ut tolv konstnärer som tillsammans visar en bred variation av tekniker och uttryck. Men det finns också det som förenar. Därför har Sara givit utställningen undertiteln Sticklingar.

Precis som konsten har sticklingen en enorm växtkraft, en förmåga att förgrena sig och förädla. Avskuren från sin stam kan sticklingen slå rot på nytt och växa vidare på oräkneliga platser.

Att nypa av eller dela en stickling är en anspråkslös gest som i förlängningen förutsätter omsorgsfulla handlingar för att omvandla det lilla.

Uppdaterad: