Historia och framtid

Uppsala konstmuseums samlingar innehåller drygt 14 000 verk. Samlingen består av regionalt och svenskt måleri från 1900-talet och framåt, teckningar och akvareller, skulptur, installationer, objekt och videokonst.

En omfattande del av samlingen, närmare hälften, är grafik i olika trycktekniker med verk från 1500-talet fram till idag. Till konstsamlingen finns även en stor samling keramikföremål från Upsala-Ekeby. Den består av cirka 1300 föremål och utgörs av den mer konstnärliga formgivna delen av produktionen i lervarufabriken Upsala-Ekeby. 

Tillkomsten av konstmuseets samlingar har skett genom donationer och inköp. En betydande del härrör från Uplands konstförening samlingar som donerades till Uppsala kommun i början av 1990-talet.

Samlingen utökas hela tiden och även med flera internationella samtida verk.

Att bygga och presentera en samling är en medveten och dynamisk process. Samlingen utgör en referentiell bas som omstöps utifrån aktuella teman och utställningar. Ett museums samlingar förvaltas huvudsakligen i magasin. Genom att aktivt lyfta fram verk i samlingen och i olika utställningar spegla dem på nya sätt skapas och omskapas konsthistorien. Värden omdefinieras och samlingen förädlas och växer. Grafiken och keramiken är volymässigt en stor del av Uppsala konstmuseums samlingar och därmed av stor betydelse för museets innehåll och identitet.

Inköp och förvärv till samlingen

Uppsala konstmuseums samlingar har tillkommit genom donationer, inköp och gåvor. Under de senaste åren har samlingen utökats med flertalet verk inköpta med egna medel. Verk har donerats av konstnärer, privatpersoner och från Stiftelsen Harald och Märta Wennersten-Marksons fond.

Riktlinjer för Uppsala konstmuseums inköp och förvärv till samlingen:

  • Verk av regionala konstnärer av betydelse som saknas i samlingen.
  • Verk av regionala konstnärer som är representerade i samlingen, men där centrala verk saknas.
  • Kompletterande verk av de sekelskifteskonstnärer som representerar den ”Uppländska guldåldern”.
  • Verk som ingår i egenproducerade utställningar.
  • Kompletterande verk av enskilda konstnärer som finns i samlingen. Syftet är att få en bra representation av enskilda konstnärskap.
  • Verk inom konstgrafiken för att bevaka utvecklingen inom denna med nya uttryck, material och tekniker.
  • Komplettering av verk av svenska konstnärer från 1900-talet.
  • Komplettering av Upsala Ekeby-keramik.
  • Verk av unga oetablerade konstnärer såsom mottagarna av stipendiet Anna-Lisa Thomson till Minne.
Uppdaterad: