Namkhang Anomasiri

Namkhang Anomasiri, född 1982, arbetar med textil och utforskar möjligheterna med att forma rum med lätta textilbaserade material. Bor och verkar i Uppsala.

Nam_löptext.jpg

Motivering

Uppsala kommuns fortbildningsstipendium om 30 000 kr tilldelas konstnären Namkhang Anomasiri. Namkhang Anomasiri arbetar gränsöverskridande med textila material och verkar inom ett tvärdisciplinärt fält där arkitekturen, formgivningen och bildkonsten ryms. Det finns en stark rumslighet i hennes konst som hon vill utforska ytterligare genom att ta sig an det offentliga rummet. Namkhang Anomasiri besitter ett konstnärskap med stor potential och hon är på god väg att utveckla ett eget och mycket starkt konstnärligt språk.

Uppdaterad: