Stipendiater 2020

Kvinna med stock på axeln som det hänger rep ifrån.

Uppsala konstmuseum visar verk av sju konstnärer som alla under 2020 erhållit stipendium inom området bildkonst från Uppsala kommun, Tierps kommun eller Region Uppsala. De sju konstnärerna är Hanna Beling, Aron Landahl, Helena Laukkanen, Charlotte Melander, Maria Nassos, Elin Sundström, Karin Willén

Utställningsperiod

5 december 2020 – 28 februari 2021 

Hanna Beling (född 1972)
Uppsala kommun

Skulptören Hanna Beling formar djur och människor i vax, silikon, brons och andra metaller. Beling inspireras av renässansens former och linjer.  Hon arbetar föreställande och låter varje skulptur få sitt eget, säregna uttryck. Realismen i verken vrids försiktigt om med olika skalförskjutningar. Skulpturerna är omsorgsfullt modellerade, och ofta finns spår av konstnärens händer kvar. Ögonen blir en kontaktyta som ger djup och levandegör. Samtidigt blir blicken vi möter en reflektion av oss själva och våra känslor.

Ur motiveringen: Hanna Belings skulpturer av människor och djur möter oss med en sällsam närvaro. Katten, chihuahuan, den för tidigt födda dottern, hyenan och svinet är några av dem som får gestalt. I det genomskinliga silikonet och den hyperblanka metallen framträder det hudlösa och nakna och samtidigt starka och ibland skrämmande. Skulpturerna växlar i skala, och får oss att känna oss ömsom stora, ömsom små.

Hanna Beling är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan, Stockholm.

 

Aron Landahl (född 1984)
Uppsala kommun

I sina bilderboksillustrationer lyfter Aron Landahl fram miljöer, djur och sagoliknande väsen. Hans bilder till Titta rödluvan (tillsammans med Barbro Lindgren) och Dropp dropp är filmiska och scenografiska. Böckerna påminner om att gå omkring i ett dockskåp.

I utställningen visas originalmålningar från två bilderböcker som ligger till grund för böckerna Titta rödluvan och Dropp dropp. Här visas också annat material, som skisser till karaktärerna Vargen och Rödluvan. Vi får en inblick i processen bakom en illustration.

Ur motiveringen: I teckningar där streck läggs till streck, frammanar Aron Landahl mjuka kullar och mystiska skuggor. I hans vackra och egensinniga bildvärld möter vi det kusliga och det sagolika. Berättelser som tar tid att berätta och som stannar kvar länge.

Aron Landahl är utbildad vid Serieskolan, Kvarnby folkhögskola, Malmö.

 

Helena Laukkanen (född 1972)
Region Uppsala

I Helena Laukkanens verk Frossa väcks vårt begär efter beröring och sinnlighet till liv. Laukkanen ställer frågan om vad lyckan är. Den kroppsliga reaktionen av beröring överröstar alla andra dränerade och uttröttade känslor som smärta, spänning och stress.

Olika typer av material framkallar mer eller mindre begär att vilja ta på, att beröra. Lampskärmarna från 1970-talet i installationen lockar med sina långa, silkiga fransar. En klädborste med härliga strån, händer som rör sig i Nonstop-praliner och händer som arbetar med en prinsesstårta. Allt är sinnligt relaterat.

Helena Laukkanen är bildkonstnär, medlem i gruppen Haka och en av de drivande krafterna bakom Köttinspektionen Konst i Uppsala. Helena Laukkanen får Region  Uppsalas kulturstipendium 2020 för att kunna utveckla sitt tecknande och det konstnärliga samarbetet med konstnären Gerd Aurell.

Helena Laukkanen är utbildad vid Konsthögskolan i Umeå.

 

Charlotte Melander (född 1961)
Uppsala kommun

Med naturens former och tillsynes otämjda rörelser växer Charlotte Melanders metallformer fram i rummet. Det finns en sprödhet och ett organiskt uttryck i det svårarbetade materialet. Hon arbetar i guld och koppar och skapar levande ytor i skiftande nyanser och karaktärer.

Charlotte Melander är guldsmed och har djupa kunskaper om hur hon ska arbeta med materialen. Varje blad, varje del är arbetad med olika tekniker. Hon har gått från små smycken till rumsliga gestaltningar, där hon kan utnyttja sin materialkännedom och samtidigt bli friare i sitt uttryck.

Ur motiveringen: Med lövtunna sirligheter låter Charlotte Melander metallen ta sig ut i rummet i nya skepnader. Installationer av bladverk och kvistar tar form, där koppar och guld blir till växtlighet, och där fläckar i det blanka blir till påminnelser om förgänglighet.

Charlotte Melander är bland annat utbildad vid Guldsmedslinjen, Kungshögaskolan i Mjölby och är sedan 2017 guldsmedsmästare. 

 

Maria Nassos (född 1979)
Uppsala kommun

Maria Nassos skapar berättelser. Hon låter sin inre bildvärld vävas samman med fotografier, som minnesbilder eller drömmar.  Nassos inspireras också av äldre illustrationer och sagoböcker, som Elsa Beskows bilder. Hon har främst arbetat med måleri, tidigare i form av akryl och oljemålningar. Från att tidigare varit abstrakta har de föreställande motiven blivit centrala.

Här i utställningen har Maria Nassos arbetat med en serie bilder som är hämtade från fotografier. Med inspiration från bilder i gamla folksagor av bland annat Elsa Beskow har hon placerat barnkaraktärer i olika scener, där naturen spelar med- eller motpart.

Lådkonstruktionerna föreställer kulisser av natur, djur och människa. De är delvis inspirerade av gamla teaterkulisser och diverse siluettbilder.

Ur motiveringen: I skikt på skikt väver Maria Nassos målningar samman minnesbilder och stämningar. Genom bilderna upplever vi de olika lagren i en berättelse. Vad finns innan och utanför, framför, bakom och under det vi uppfattar och minns?

Maria Nassos är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan, Stockholm. 

Elin Sundström (född 1975)
Region Uppsala

Elin Sundström är konstnär med bas i Skogstibble utanför Uppsala. Hon arbetar platsspecifikt och som keramiker huvudsakligen med lera. I sitt projekt ”Till källan” går hon in i en intuitiv form av dialog med olika platser. Hon uppfattar där olika uppdrag som hon sedan utför. Genom närkontakt med naturen där hon skakar och ruskar, lyssnar och renar skapas olika föremål specifikt för platsen och dess mark och vatten. Genom våra kroppar och landskapet kroppar vattnet ut i världen och blir ett medium för oss i ett sökande efter en djupare kontakt med naturen i stället för att enbart se den som en resurs att använda.

I projektet River-and-I utgår hon från Sävaån, som hon vuxit upp vid, och de som lever i och omkring det lilla vattendraget. I en rad ingripanden längs ån skapas förgängliga verk i samspel med omgivningen. Leran fungerar här som ett slags bindemedel mellan människa och natur, i ett konstprojekt som förenar hantverk, poesi, filosofi och samhällskritik. Sundström arbetar också internationellt genom det kommande samarbetet med den danska curatoriella plattformen Laboratory for aesthetics and ecology. Det curatoriella arbetssättet innehåller både praktik och ett kritiskt förhållningssätt.

Elin Sundström fick Region Uppsalas kulturstipendium 2020 som ett stöd i processen att ge ut det högintressanta projektet River-and-I i bokform. Elin Sundström studerar på Keramik och glas, masterprogrammet, Konstfack, Stockholm. 

 

Karin Willén (född 1962)
Tierps kommun 

Skogen på Hållnäshalvön i Uppland är präglad av ett rationellt resursanvändande av råvaror och miljöer.  Det pågår en ständig förändring med storskalig skogsproduktion genom skogsindustrins maskinella kretslopp. Här manifesteras ibland dolda och alltmer akuta spänningar kring mänskligt liv, rättigheter, miljö och samspel. Karin Willén har vuxit upp här och har många referenspunkter – geografiskt, socialt och näringskulturellt. Hennes pappa var jägmästare hos Korsnäs Marmas och förvaltade skogarna på 1960-talet. I verket väver Karin ihop sin historia och tidigare erfarenheter med samtida intryck av platsen. 

Karin Willén tilldelades Tierps kommuns arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet, för sitt undersökande projekt av skogen kring Hållnäshalvön. Fokus är skogen som spelplats för paradoxala och motstridiga berättelser, kunskaper och relationer. Fokus är även på relationen mellan skog, människor, skogsbruk och bygd.

Karin Willén är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

För mer informtion om de enskilda stipendierna och Region Uppsalas och kommunerna i Uppsala läns stipendieverksamhet se respektive webbplats.

Två människor håller fast vid en gigantisk överblommad maskros.
Uppdaterad: