Uppländsk salong

I utställningen Uppländsk salong får du uppleva konst från Uppsala län. Tolv konstnärer med anknytning till platsen visar en spännande mix av tekniker och uttryck.

Uppländsksalong löptext.jpg

Utställningsperiod: 8 december 2022-22 januari 2023
Entré: Fri entré
Besök utställningen: Se museets öppettider och ta del av annan praktisk information inför ditt besök.

I den Uppländska salongen får du ta del av tolv utvalda konstnärskap som alla har en specifik anknytning till Uppsala län. Vissa är födda här, andra inflyttade medan några har länet som arbetsplats. Tillsammans visar de en variation av tekniker och uttryck som utforskar allt ifrån materialens egenskaper, till processer och berättelser som tar avstamp i vår omvärld.

Uppländsk Salong är ett samarbete mellan Uplands konstförening och Uppsala konstmuseum.

Om konstnärerna

Bland drygt hundra ansökningar har tolv konstnärer valts ut. Här kan du läsa vilka.

Läs mer om Om konstnärerna

Om Uppländsk salong 2022

Årets salong är curerad av Sara Rossling. Här kan du läsa mer om hennes arbete och temat för årets salong.

Läs mer om Mer om Uppländsk salong

Vad är en konstsalong?

Vad utmärker en konstsalong? Här kan du läsa mer.

Läs mer om Vad är en konstsalong
Uppdaterad: