Programförklaring

Sedan starten år 2022 har Otherworldly strävat efter att fånga den känsla av förundran och osäkerhet som präglar vår tid – inför teknologins utveckling, naturens kamp och människans framtid – utan att falla i fällan av uppgivenhet eller förenklade förklaringsmodeller.

OTW_FB-event700x366.jpg

Det är komplext och skall så vara. Konsten skall också svara på det med tvetydighet, nyfikenhet och en forskande blick. Teologen Augustinus skrev redan på 300-talet: ”Tiden är vi, som vi är, så är tiden”, och det stämmer nog; det vi gör nu är det som blir, det påverkar framtiden. Vi vill därför med festivalen skapa ett framåtblickande program kring vår tids stora frågor; vad skall ske med människan? En slags egenskapad futurologi, en prognos eller utsaga. Ett siande, till och med.

Konstnärerna i programmet och konserterna speglar denna motsägelsefulla känsla av förhoppning och undergång. Bidragen är storslagna eller subtila, i högteknologiska visioner eller mer analoga uttryck. Musikaliskt, mekatroniskt, visuellt och innehållsligt – verken vi valt att visa spretar lite, men fångar dilemmat kring människans förhållande till teknologin.

Internationella röster blandas med lokala. Verken är mekaniska hemmabyggen, avancerade digitala interventioner, märkliga drömmaskiner. Musikaliskt genljuder en slags mänsklig kraft och närvaro. En manifestation av det som gör oss till människor.

Dystopier är både lockande och enklare att omfatta, men i år har vi valt en mer hoppfull ton, ett slags fabulerande av möjliga framtidsscenarier. Sköra men vackra, ibland skrämmande, men alltid relevanta. Inte minst i de seminarier som kommer att hållas under festivalen med internationella gäster. Det behövs ett tydligt och nytt narrativ för att formulera hur vi vill att framtiden skall gestaltas. Allra helst av konstnärer.

Peder Bjurman, konstnärlig ledare
Christian Hutchinson Berg, musikansvarig
Maj 2024

Uppdaterad: