1 av 6
Landscaping - mötet mellan människa och natur.

Landscaping - mötet mellan människa och natur

Landskapet som omger oss är i ständig förändring. Genom historien har människan format och omformat sin omgivning, i en strävan att förvandla vildmarken till odlad och välordnad natur. I utställningen Landscaping får du fördjupa dig i tolkningar av naturen utifrån olika teman. Ett tjugotal konstnärer bidrar med skildringar av landskap och möten mellan människa och natur – från 1500-talet till idag.

Utställningsperiod: 2 september–26 november
Vernissage: 2 september
Entré: 80 kronor
Besök utställningen. Se museets öppettider och ta del av annan praktisk information inför ditt besök.

Människans förhållande till naturen och det omgivande landskapet har genom historien genomgått stora förändringar. Nya livsvillkor och tekniska innovationer, sociala och politiska omvälvningar, religiösa föreställningar och existentiella villkor, har förändrat upplevelsen av naturen.

Utställningen Landscaping handlar om olika aspekter av människans aktiva förhållande till naturen – i omformandet av landskapet liksom i skildringarna och tolkningarna av det. I samtiden och i gånga tider. I en serie utvalda teman presenteras i den här utställningen olika nedslag i landskapsbildernas historia

Utställningen är ett samarbete mellan flera museer: Uppsala konstmuseum, Gustavianum – Uppsala universitetsmuseum, Upplandsmuseet och Biotopia.

Curatorstext

Läs en text skriven av utställningens curatorer Daniel Werkmäster och Mikael Ahlund.

Läs mer om Curatorstext

Program

Ta del av programmet kopplat till utställningen.

Läs mer om Program

Om konstnärerna

Nitton konstnärskap bidrar med skildringar av landskap och möten mellan människa och natur.

Läs mer om Om konstnärerna
Uppdaterad: