Ann Edholm

annedholm_72.jpg

Ingen

Olja på duk, 1992

Inköpt 2003

Ann Edholm är född 1953, bosatt och verksam i Sverige

Ann Edholm är intresserad av förhållandet mellan den mänskliga kroppen, det omgivande rummet och bild, om hur ett betraktande av ett konstverk går till, hur vi också rent fysiskt tar in bilden med hela kroppen.

Målningens ytor och former är gjorda med stor sinnlighet, färgen är som en hud, ett membran eller skikt mellan olika verkligheter. Samtidigt är också både bilden och den faktiska tavlan en egen kropp i rummet.

Uppdaterad: