Victoria Verseau

Lokal med olika neonslingor i slingrande former.

Engender my past

7 oktober–21 november 2021

Uppsala kommuns ateljéstipendiat 2020/21

Man ”kan inte gå tillbaka i det förflutna och förändra det, men jag har märkt att framtiden förändrar det förflutna,” skriver författaren Jeanette Winterson i romanen Gut Symmetries. Konstnären Victoria Verseau tillämpar samma prövande hållning och låter nuet speglas i det förgångna i ett utforskande av kropp och identitet.  

Victoria Verseau arbetar med video och storskalig skulptur. Genom objekt i material som neon, jesmonite och latex samt rörlig bild väver konstnären samman olika minnesfragment som varit viktiga för henne och tillblivelsen av hennes identitet. Skulpturerna anknyter till dofter och taktillitet och utstrålar ofta samma undanglidande skörhet som ett minne som vårdas. Tematiskt återvänder Victoria till hotellet i Thailand, där hon 2012 genomgick könskonfirmerande kirurgi. Hon minns vännen Meril från denna tid, som senare valde att avsluta sitt liv. Den tysta hotellmiljön, sumpmarken som omgav staden, syrsorna, använda hormontablettskartor, dilateringsstavar för att vidga och fördjupa den nya vaginan, make-up - allt skildrar ett upplöst tillstånd mellan liv och död.

Engelskans engender kan betyda framkalla eller skapa och utställningen skildrar en process, men ställer också frågor om hur denna process av tillblivelse samspelar med minnen och glömska, drömmar och besvikelser. Transitionen från pojke till kvinna handlar mycket om att våga möta det som gör ont, både i relation till psyke och kropp. Victoria vill synliggöra sin och vännen Merlis kamp i samhällets periferi och ”framkalla det som rör sig i en förgörande glömskan”. Samtidigt finns det en stor ambivalens i denna process av att både vilja visa upp och samtidigt dölja, där olika identiteter går in i varandra, men aldrig helt hänger ihop. I dikten Wild Iris skriver Louise Glück om glömskan: “whatever returns from oblivion returns to find a voice”.

Victoria Verseau har en MA. i Fine Arts från Kungliga konsthögskolan 2020.
Under 2020/21 har Victoria Verseau haft Uppsala kulturnämnds ateljéstipendium för nyutexaminerade konstnärer på Hospitalet.

Curator: Rebecka Wigh Abrahamsson, intendent Uppsala konstmuseum

Läs mer på victoriaverseau.com

Uppdaterad: