Silverskogen - Lovisa Ringborg

Silverskogen - Lovisa Ringborg

Det fotografiska verket Silverskogen visar ett långsamt flytande landskap där vattnet som binder samman det är i silver och svart. Verket visas 19 oktober–10 december.

(For information in English, scroll down.)

Kroppen som bär mig är inte min, blicken är lånad. Ett landskap som sakta flyter under trappan, och vattnet som binder samman det är silver och svart. Allt levande glöder inifrån. Elektriskt. Från växter och träd ett högfrekvent larm, intensivt men knappt hörbart.

Om verket Silverskogen

Landskap och natur är återkommande teman i Lovisa Ringborgs verk, ofta som en manifestation av något obekant eller okänt. Precis som i andra fotoserier har Ringborg arbetat med en silvergelatinteknik, inspirerad av tanken att vi inte verkar uppleva färger i djup sömn. För Lovisa Ringborg är drömmar, vårt undermedvetande, inre och yttre verkligheter, en återkommande inspirationskälla.

Om konstnären

Lovisa Ringborg (f. 1979) har en MFA från Högskolan för fotografi vid Göteborgs universitet. Hon har visats på Hasselblad Center, Varbergs konsthall, Bonniers Konsthall, men även ställt ut internationellt i Finland, Tyskland, Schweiz, Österrike, Frankrike, USA och Sydkorea. Lovisa finns även representerad i samlingar som Moderna Museets, Norrköpings Konstmuseum, Borås Konstmuseum samt Leeuwarden i Holland.

Silverskogen - in English

The photographic work Silverskogen (Silver Woods) shows a slow-floating landscape held together by silver and black water. The work is shown on 19 October – 10 December.

The body that carries me is not mine, the gaze is borrowed. A landscape that slowly floats under the stairs, and the water that holds it together is silver and black. Everything living glows from within. Electric. Plants and trees emit a high-frequency alarm signal, intense but almost inaudible.

About the artwork Silverskogen

Landscapes and nature are recurring themes in Lovisa Ringborg’s works, often as manifestations of the unfamiliar or unknown. As in other photographic series by Ringborg, she has used a silver gelatine technique, inspired by the idea that we apparently do not experience colours in deep sleep. Lovisa Ringborg often explores dreams, our subconscious, inner and outer realities in her works.

About the artist

Lovisa Ringborg (b. 1979) has an MFA from the School of Photography, University of Gothenburg. Her works have been featured at the Hasselblad Center, Varbergs Konsthall and Bonniers Konsthall, and also internationally, in Finland, Germany, Switzerland, Austria, France, the USA and South Korea. She is represented in several museum collections, including at Moderna Museet, Norrköpings Konstmuseum, Borås Museum of Modern Art and the Fries Museum in Leeuwarden, the Netherlands.

Uppdaterad: