Om Revolve porous bodies

Revolve Performance Art Days är en årlig festival för performancekonst. Årets upplaga av festivalen - Revolve porous bodies är en hyllning till det ständigt pågående utbytet mellan kroppar, identiteter och våra omgivningar.

Vad skulle hända om vi lät idéer om avgränsade enheter och skarpa kategorier glida ur händerna, sippra iväg som en förflugen tanke? Vilka flöden och relationer uppstår i detta nu mellan materia, idéer, ytor och rum? Vilka spår, lösa trådar och vålnader dröjer sig kvar i rummet efter mötet?

En önskan att störa och undfly definitioner och begränsningar 

Bland årets performanceverk finns en gemensam önskan att störa och undfly definitioner och begränsningar till förmån för det omätbara. Den konstnärliga processen är ofta nomadisk och utvecklas i relation med olika platser, där emotionella världar uppstår i mötet med andra och förändras. Denna process av gemensamma transformationer fortskrider - i mötet med publikens - deltagarnas individuella känsloregister.

Konstnärer

Salad Hilowle (SE)
Naledi Majola (ZA)
Nazar Rakhmanov (RU/EU)
Stina Ehn (SE)
Oda Brekke (NO/SE)
Wezile Harmans (ZA)
Jenny Sunesson (SE)
Dansprojektåret, Region Uppsala folkhögskola (SE)
Småkonstnärer (UA/SE)

Curatorer

Rebecka Wigh Abrahamsson, Uppsala konstmuseum
Kajsa Wadhia och Karina Sarkissova, Köttinspektionen Dans

Arrangörer och samarbetsparter

Revolve porous bodies cureras och arrangeras av Köttinspektionen dans, Uppsala konstmuseum i samarbete med Region Uppsala och Dansprojektutbildningen på Region Uppsala folkhögskola.

Uppdaterad: