Förstudien Framtida konstverksamhet i Uppsala kommun

Söndag 21 januari 14.30-16.00 i Vasasalen presenteras Förstudien Framtida konstverksamhet i Uppsala kommun. Fri entré.

På uppdrag av kulturnämnden i Uppsala kommun har utredaren Jane Nilsson under 2017 genomfört en förstudie kring Uppsala kommuns framtida konstverksamhet och lokalisering av Uppsala konstmuseum.

FÖRSTUDIEN PRESENTERAS AV
Sten Bernhardsson, kulturdirektör, Uppsala kommun
Pia Sörås Staflin, kulturstrateg, Uppsala kommun

Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor. 

Fri entré
Välkommen!

20 januari 2018