Prints & Ceramics

Ett koreografiskt utforskande av museilogistik.

I samarbete med koreografen Marie Fahlin

11 september–21 november 2021  

Ett museum är en egen värld, ett system där föremål flyttas från en plats till en annan. Magasinets dolt belysta hyllor, arkivboxar och gallernät. Omvårdnad, exakta rörelsemönster och koncentration. I museets arbete finns en egen koreografi. En vilja att lyfta fram föremålen, forska om och skydda dem.

Performance klockan 12:00, 14:00 och 16:00. Pågår cirka 20 minuter.

Magasinet som utställning

I utställningen Prints & Ceramics bjuder vi in publiken att granska de olika delarna i detta system. Med ett undersökande och processbaserat förhållningssätt lyfter utställningen fram konstmuseets egen samling av konstverk och konstföremål som ryms inom konstbegreppen grafik (prints) och keramik (ceramics). Under utställningens gång kommer museets samling att successivt flyttas från magasin till utställningen, där personal också arbetar med materialet. Grafiska blad och Upsala-Ekeby keramik som inte mött dagsljus på länge kommer att möta sin publik.

Här ges möjlighet för besökare att få inblickar hur konst hanteras när den inte visas i utställning och även kunna ställa frågor till och resonera med dem som arbetar i samlingen, få kunskap om såväl konsttekniker som konstnärliga uttryck. Utställningen innehåller två delar, där arbetet med samlingen är en. Den andra delen är en curerad utställning utifrån samlingen.

Omvårdnad som koreografi

Omvårdnaden av och vördnaden för tingen är centralt i en museiarbetares vardag. Att bevara och förvalta kulturarvet till kommande generationer genomsyrar verksamheten. Vita handskar vid förflyttning och att ständigt uppmärksamma och skydda föremålen vid hanteringen tillhör ett musealt förhållningssätt, som ofta sker i slutna rum.

Museiarbetarens specifika rörelsemönster och gester skapas utifrån omsorgen för tingen. Till utställningen har koreografen Marie Fahlin bjudits in att tillsammans med personalen utforska dessa återkommande rörelser och skapa en koreografi som pågår under hela utställningsperioden. Arbetet med museets grafik och keramik är en utgångspunkt för ett koreograferat rörelsemönster. 

Uppsala konstmuseums samling

Uppsala konstmuseums konstsamling innehåller drygt 12 000 verk. Samlingen består av huvudsakligen av regionalt och svenskt måleri från 1900-talet och framåt, samt verk i olika tekniker. En omfattande del av samlingen, närmare hälften, är grafik i olika trycktekniker med verk från 1500-talet fram till idag. Till konstsamlingen finns även en samling keramikföremål från Upsala-Ekeby. Den samlingen består av cirka 1300 föremål och utgörs av den mer experimentella delen av arvet från lervarufabriken Upsala-Ekeby.  Konstmuseets samlingar har tillkommit genom donationer och inköp. En betydande del är från Uplands konstförening samlingar.

Att bygga och presentera en samling är en dynamisk process. Samlingen utgör en referentiell bas som omstöps utifrån aktuella teman och utställningar. Genom att aktivt lyfta fram verk i samlingen och i utställningar spegla dem på nya sätt skapas och omskapas konsthistorien.

Mellan unikat och det seriella

Styrkan i de konstnärliga teknikerna grafik och keramik, är att båda kan produceras i serier och möta en bredare publik, genom representation i museisamlingar såväl som i hem. Upsala-Ekeby-keramiken som fick sitt uppsving i mitten av 1900-talet förknippas ofta en bredare designrörelse - Vackrare vardagsvara, som syftade till att lyfta både estetik och funktion i det svenska folkhemmet. Formgivare som Vicke Lindstrand, Sven-Erik Skawonius var verksamma inom många fält. I utställningen visas även textiltryck från samma tid, av Sofia Widén men också unika pjäser i keramik.

Även grafiska blad fick en stor spridning under 1900-talets mitt, då olika upplagor beställdes genom Konstfrämjandet, Sveriges allmänna konstförening och Grafiska sällskapet. Distributionen hade både en folkbildande funktion och skapade samtidigt en ekonomi för konstnärer som kunde sälja en upplaga av sin konst. Konstföreningar som Uplands konstförening, gavs möjlighet att förvärva blad av kända konstnärer som Picasso, Leger, Niki de Saint Phalle och Matisse. 

Ett surrealistiskt möte

I linje med utställningen Prints & Ceramics rörliga struktur presenteras inte konsten utifrån tema eller tid. Här tillåts istället nya möten att uppstå mellan olika genrer. Samtidens konstkeramik refererar ofta till tidigare uttryck, och förhåller sig inte sällan kritisk mot den strama form som `god svensk design´ representerat. Här syns inte sällan en surrealistisk ådra. Bland de grafiska teknikerna finns det konstnärer som renodlat abstraktionen och andra som dragit mot ett ornamentalt uttryck. Liksom surrealismen har beskrivits som `ett möte mellan en symaskin och ett paraply på ett obduktionsbord´, låter vi här oväntade möten och oheliga allianser uppstå. Ett gemensamt drag är dock hur konsten refererar till materialet och undersöker mediet i sig. Bland konstnärerna återfinns Louise Bourgeois, Mona Hatoum, Alex Rosa, Jakob Dahlgren, Franco Leidi, Ingrid Atterberg, Vicke Lindstrand, med flera.

Program under utställningen

Utställningsprojektet pågår i cirka tio veckor och under perioden kan publiken följa museiarbetet och de fynd som görs i samlingarna och hur utställningen förändras. Vi bjuder även in till visningar, programtillfällen och workshops, med start på Kulturnatten.

Läs mer i kalendariet.

Om Marie Fahlin

Marie Fahlin är utbildad koreograf vid School for New Dance Development, Amsterdam. I sitt eget arbete och i samarbete med andra konstnärer arbetar hon med koreografiska överflyttningar mellan olika material och medium. 2021 disputerade Fahlin med avhandlingen Moving through Choreography – Curating Choreography as an Artistic Practice vid Stockholms konstnärliga högskola och är numera fil. Dr i koreografi. Fahlin arbetar också som dansare i Weld Company och har drivit och medverkat i ett flertal konstnärliga forsknings- och utvecklingsprojekt. På Kungliga Konsthögskolan drev hon projektet Unheimliche Verbindungen med Filippa Arrias och Music in Movement genomfördes med Stefan Östersjö med medel från Vetenskapsrådet. Hon har curaterat ett antal festivaler och koreografiska projekt genom Koreografiska Konstitutet, bland annat på Moderna Museet, Kungliga Operans rotunda, Weld och Bonniers konsthall.

I samarbete med dansverksamheten inom Region Uppsala

Uppdaterad: