Involution 内卷化 – Lundahl & Seitl

Man med ögonbindel sträcker ut sin hand till två händer. I förgrunden står två statyer, en saknar sin hand.

I Lundahl & Seitls interaktiva konstverk prövas ditt mentala motstånd mot yttre kontroll. Verket bygger på ett kroppsligt deltagande där du, tillsammans med en annan person, stiger in och ut ur en skuggvärld, skapad genom Virtual Reality, tredimensionellt ljud och sensorer. Verket upplevs av två personer åt gången. Ni guidas av varandra genom instruktioner via hörlurar.

Utställningsperiod

9 september 2021 – 3 oktober 2021

I samarbete med konstnärerna Jaime Reyes, Dominic Dautheribes och Rachel Alexander.

Lundahl & Seitl, det vill säga konstnärsduon Christer Lundahl och Martina Seitl, är omtalade för sina omslutande installationer där sinnen som hörsel, känsel, lukt och syn växelvis aktiveras, eller stängs av. De använder ofta avancerad teknik för att trigga betraktarens egen förmåga att skapa en virtuell verklighet genom konsten. 

Boka din biljett här: 

Förmågan att involvera sig

I Involution kan begreppet virtual reality förstås som en förmåga snarare än en form av teknologi. Trots det används en mängd olika teknologier i verket, fast på ett annat sätt än vad de är designade för. Ett par sightless goggles stänger tillfälligt av en av besökarnas yttre seende och vänder det istället inåt. Med ett tredimensionellt ljud i hörlurar är de närvarande någon annanstans. De ser inte längre det fysiska rummet, men påverkar det. En spårningsteknologi som de bär på kroppen gör att en ljuskägla kastas mot väggen vart de än vänder sig, skuggestalter från altarfrisen uppenbaras som om de osynligt befann sig i rummet. En koreografi som förbipasserande besökare upplever som en scen utifrån.

Utgår ifrån roman av Peter Weiss

Inspirationen till verket har konstnärsduon hämtat från författaren och dramatikern Peter Weiss öppningsscen i romanen Motståndets estetik. Weiss och Lundahl & Seitl delar en metod, ett berättartekniskt grepp, som brukar benämnas ekfras. Genom omslutande skildringar av ett motiv, förflyttas betraktarens position mellan att på avstånd se på ett konstverk, eller vara placerad mitt i motivets händelseförlopp.

Öppningsscenen i Motståndets estetik utspelar sig på Pergamonmuseet i Berlin, där den monumentala altarfrisen skildrar grekiska gudar och titaner som utkämpar en strid. I Involution ser deltagaren aldrig altarfrisen som ett digitalt objekt utan istället framkallas ett komplext växelspel i rummet genom ett omvänt användande av mjukvara för VR-teknologi. Genom deltagarnas inlevelse rör de sig på olika nivåer av verklighet, där de berör varandra, men aldrig riktigt sammanfaller i tid. Involution svänger på så vis mellan utställning och framställning av konst, där betraktandet försätts i ett slags mellanrum.

En mångtydig titel

Betydelsen av titeln är dubbel och syftar dels på hur människor och andra livsformer deltar i varandras liv och tillsammans hittar nya sätt att leva med varandra genom affektiva relationer snarare än konkurrens. Det kan också förstås som ett slags motsats till evolution. I detta avseende kan begreppet involution härledas till det kinesiska ordet neijuan, som består av karaktärerna för ”inuti” och ”rullande”, och förstås mer intuitivt som något som vindlar in i sig själv – ett koncept som beskriver ett samhälle som går in i ett tillstånd av interna motsättningar.

En nybeställning av tidigare verk

Verket Involution är en nybeställning av ett av Lundahl och Seitls tidigar verk Symphony of a Missing Room som ingår i Uppsala konstmuseums samlingar. Symphony of a Missing Room har sedan det första samarbetet med Weld och Nationalmuseum 2009 kommit att utvecklas till en långtgående undersökning av olika museirum och sprängkraften i olika konstverk. Tid och evolution är grunden i dessa kompositioner som reflekterar över museet som fenomen, arvet, men också en möjlig framtid. Symfonin handlar ytterst om förnimmelse och hur den förändras utifrån sin tids värderingar och föreställningar.

Symphony of a Missing Room har bland annat utförts på Nationalmuseum i Stockholm, Royal Academy of Arts i London, Centre Pompidou Metz Frankrike, Gropius Bau i Berlin, Akropolismuseet i Aten, M Leuven i Belgien, Momentum 8 Biennalen i Norge och Kochi Muziris Biennalen i Indien. Verket kommer även att ingå i museets samlingar.

Om Lundahl och Seitl

Lundahl & Seitl har en bakgrund inom bildkonst och koreografi och är verksamma internationellt med bas i Stockholm och London. De var tidigt ute med postdiciplinära samarbeten som undersöker olika aspekter av existensen. I installationer av en omslutande karaktär förenas teknologi och olika konstformer kring relationer och samband på en plats, samt mellan världen och dess invånare.

Från början av deras samarbete 2005, har Lundahl & Seitl hängett sig åt djupgående undersökningar av hur perception kan fungera som ett aktivt medium. Virtual Reality definierat som en förmåga snarare än en form av teknologi. Var och när existerar ett konstverk? De två konstnärerna arbeta fram en tyst kunskap om hur deras konst tar plats i och genom besökarens egen perception. Genom att utmana logiken och gränserna för vad som definierar och utgör kroppen i ett original, så uppmärksammar konstnärerna även autonomin i besökarens egen kropp; vart den börjar och vart den slutar i rummet, och inom konstruktionen av den sociala kroppen.

Curator: Rebecka Wigh Abrahamsson, intendent Uppsala konstmuseum

Med citat och firare tolkningar av den engelska utgåvan av Peter Weiss Aesteics of Resistance, översättning Joachim Neugrochel, Duke University Press, utgiven 2005.

3D-modelleringarna, som används i skuggspel och 3D-printar har producerats med tillstånd från Antikensammlung / Staatliche Museen zu Berlin. 3D-modellen producerades 2015 av Fraunhofer IGD Darmstadt på uppdrag av den Federala regeringen / Kultur och Media.

Kostymdesign Johanna Mårtensson

Läs mer om Lundahl och Seitl.

Uppdaterad: