All denna jävla lycka – Anna Sjödahl

Det privata, det gömda, det tråkiga. Stora drömmar kontra det vardagliga stöket och ångesten över livspusslet. Anna Sjödahl utgick från sin egen privata sfär och skapade sin konst utifrån det. Trots att bildvärlden är från en annan tid är de teman hon arbetade med både plats- och tidlösa, och brännande aktuella också idag.

Utställningsperiod

29 maj 2021 – 5 september 2021

Anna Sjödahls konst kan liknas vid en dagbok – ocensurerade bilder och tankar som passerar och där vi möter en människa, ett liv mitt i ett flöde av en frustrerande tillvaro som livet, framför allt för en kvinna, kan innebära.

Se den digitala invigningen från lördag 29 maj. 

"The personal is political"

Anna Sjödahl är förknippad med en feministisk konst som visades i Sverige under 1970-talet, en tid då kvinnors situation, både i vardagen och i konstens olika sammanhang, belystes och skärskådades. "The personal is political" var ett politiskt uttryck som framfördes av feminister i slutet av 1960-talet.

Utställningens titel är hämtad ur en av Anna Sjödahls faktiska dagboksanteckningar, daterad den 31 december 1972:

"ALL DENNA JÄVLA LYCKA O VÄRME SOM MAN SKA VARA UPPHOV TILL SOM KVINNA/MOR. PUH. JAG TRODDE JAG SKREK MEN JAG MÅSTE HA VISKAT".

Drömmen kontra verkligheten

Motiven i utställningen är hämtade ur vardagen: bordsdukningar, bestick, möbler, kläder: men också vardagliga situationer som barnens påklädning, middagar, lunchen vid köksbordet tillsammans med dröm och längtan.

Naturen är också ett återkommande motiv, med lager av fragment från det pågående livet som till exempel skedar, servetter och tapetmönster.

Anna Sjödahls bildvärld är från en annan tid men också i vår tid kan vi spegla oss själva och våra liv i den. De liv som vi lever här och nu och de drömmar vi har kanske inte skiljer oss så mycket från den tillvaro Anna Sjödahl hade?

Relationen mellan de egna förutsättningarna och det som man uppfattar att andra tycker och tänker om hur det borde vara. Den enskildas kamp mot omgivningen och den egna osäkerheten är nog både plats- och tidlös.

Med en filosofisk blick

Sjödahls bilder har många bottnar och hon gestaltar den mänskliga existensen även på ett mer filosofiskt plan med subtila och ibland gåtfulla inslag. I målningen med titeln Down the rabbithole ser vi ett vinterlandskap med svarta träd, en grön och röd gestalt samt en gigantisk sked. Det blir surrealistiskt. Titeln anspelar på en resa i en bisarr och kaotisk värld – kanske vår egen verklighet.

Som konstnär är hon medveten om det fåfänga i att kunna förklara allt om vår essens och mening men det nödvändiga i att hela tiden ändå ställa frågorna. Vad är det som gör att vi hamnar i de situationer vi befinner oss i? Vilka är de stora samhälleliga strukturerna och vari består de individuella valen?

Om Anna Sjödahl

Anna Sjödahl (1934-2001) föddes i Göteborg och utbildade sig på Konsthögskolan 1959-64. Hon finns representerad på bland annat Moderna Museet, Göteborgs konstmuseum, Borås konstmuseum, Konstmuseet i Skövde, Västerbottens museum, Stockholms stads konstsamlingar, Statens konstråd.

Utställningen är ett samarbete mellan Mjellby konstmuseum, Uppsala konstmuseum, Norrköpings konstmuseum och Konstmuseet i Skövde. Utställningsturnén startade på Mjellby konstmuseum 13 februari, fortsätter till Uppsala konstmuseum med öppning 29 maj, vidare till Norrköpings konstmuseum 25 september, och avslutas på Konstmuseet i Skövde 24 mars 2022.

Uppdaterad: