The Non-Human Animal – Negotiating Bio-relations

Föregående Nästa
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

28 september–24 november 2019

Rebecca Digby, Lars Brunström, Eva Klasson och Fredrik Strid (Sverige). Saara Ekström (Finland). Maureen Gruben, (Kanada). Lenore Malen, (USA). Gunnhildur Hauksdóttir, (Island/Danmark)

Åtta internationellt verksamma konstnärer presenterar skulptur, video, installationer och fotografi som på olika sätt omförhandlar människans relation till andra arter. I utställningen ges utrymme för animaliska känslor, lek och empati samt reflektioner kring hur gränsdragningen mellan människa och djur hela tiden förändras. Det kulturella skifte som klimatförändringen medför, där artdöd och påtvingad migration redan sker, uppmanar till ett genuint ekologiskt samspel. Konstverken prövar sinnliga perspektiv, performativitet, förmodernt vetande och samtida forskning som möjliga modeller. Här ges också utrymme för emotionella processer och sorg i klimatförändringens nya landskap.

Projektet sker i samarbete med Climate Change Leadership Node och forskare inom animal studies, biodiversitet, med flera vid Uppsala universitet samt SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och följs av en programserie. 

Citat om utställningen

Att stilla vistas i rummets katedralliknande rymd är som att träda in strax efter katastrofen. Här ges utställningen en tyngd som verkligen berör, och människan (dig själv) vare sig är mer eller mindre ett djur bland andra djur.

Linda Stolpe Margenberg, Uppsala Nya Tidning

Det finns en sorts absurd humor som lyfter det här verket över den dystra klimathorisonten [...] samtidigt så fyller skevheten i Rebecca Diggbys utryck mig med en slags frihetskänsla en förnimmelse av möjligheter...

Mårten Arndtzén, P1, Kulturnytt

Under upplysningstiden tänkte man att människan skiljer sig från djuren eftersom människan har förnuft. Men nu har ju människans förnuft klappat samman, det har förstört världen. Då vänder man sig till djuren och frågar sig vad som skiljer oss från dem, som i dagens ljus verkar mer oskuldsfulla än människan.

Ingela Lind, SVT Kulturnyheterna

Program

Lördag 28 september 14.00-15.00

Ian Snowball, professor vid Institutionen för geovetenskaper, Naturresurser och Hållbar utveckling, invigningstalar. Därefter presenteras medverkande konstnärer.

15.00–15.30 Performance: Gunnhildur Hauksdóttir, Borderline Human – Milk River Valley

Gunnhildur Hauksdóttir reste med ett forskarteam från Barret-Henzi Lab till Karoo i Sydafrika för att observera de flockar av vilda sammetsapor som bor där, samt forskarna som följer dem. Tillsammans med dansaren Saga Sigurðardóttir och influerad av dansteoretikern Noa Eshkol, och den sydafrikanska naturlyrikern Eugène N. Marais, undersöker och levandegör Hauksdóttir gränsdragningen mellan människa och andra arter.

Söndag 29 september 13.00–16.30

Bio-relationer i Uppsala
Vandringar med forskare, kreativt skapande och panelsamtal. För dig som är intresserad av växter, djur, insekter, natur och konst. Information och anmälan

Tisdag 1 oktober 19.00. Vernissage. Fredrik Strid, The Raven. Kulturhuset Storbrunn, Östhammar

Fredrik Strid berättar om The Raven och Daniel Werkmäster, museichef på Uppsala konstmuseum, berättar om utställningen The Non-Human Animal . Skulpturen The Raven är ett ödesmättat men tillika lekfullt och symboliskt mångbottnat möte mellan en korp och en badboll. Färg och material knyter an till 1600-talets kristna vanitastradition, vars syfte var att påminna om livets korthet och förgänglighetens oåterkalleliga kraft. Korpen – som i Edgar Allan Poes dikt, The Raven, fungerar som budbärare från livet efter detta – har i verket förvandlats till stearin och fastnat i ett tillstånd mellan det döda och det levande.

Utställningen pågår 1 oktober - 3 november och är en fristående del av utställningen The Non-Human Animal – Negotiating Bio-relations som visas på Uppsala konstmuseum. 

Torsdag 3 oktober 18.00–19.00

Migrants or Co-Habitors? – Animals in the Era of Climate Change
Panelsamtal med: Fredrik Strid, Lenore Malen, Erika von Essen, Håkan Tunón, Marie Kvarnström

Torsdag 17 oktober 18.00–19.00

Learning from Animism – To visualise Significant Otherness. Animals as choreographers, sole mates or decorative props? Medverkande: Jacob Bull, Rebecca Digby, Lars Brunström och Terje Østigård.

Söndag 10 november 14.00–15.00

Visning av utställningen: The Non-Human Animal – Negotiating Bio-relations med

Rebecka Wigh Abrahamsson, intendent/curator samt Keri Facer, Zennströmprofessorn i Climate Change Leadership, Uppsala universitet samtalar om konstverk som på olika sätt omförhandlar gränserna mellan människa och andra djur, med ett speciellt fokus på smak och andra sinnen, samt det kulturella skifte som klimatförändringen för med sig.

Lördag 23 november

Council of beings
Detaljerat program publiceras senare.

Läs mer om The Non-Human Animal

Lördag 28 september 14.00-15.00

Ian Snowball, professor vid Institutionen för geovetenskaper, Naturresurser och Hållbar utveckling, invigningstalar. Därefter presenteras medverkande konstnärer.

15.00–15.30 Performance: Gunnhildur Hauksdóttir, Borderline Human – Milk River Valley

Gunnhildur Hauksdóttir reste med ett forskarteam från Barret-Henzi Lab till Karoo i Sydafrika för att observera de flockar av vilda sammetsapor som bor där, samt forskarna som följer dem. Tillsammans med dansaren Saga Sigurðardóttir och influerad av dansteoretikern Noa Eshkol, och den sydafrikanska naturlyrikern Eugène N. Marais, undersöker och levandegör Hauksdóttir gränsdragningen mellan människa och andra arter.

Uppdaterad: