Staffan Westerberg

Bilder
19 januari - 3 mars 2019
Vernissage lördag 19 januari
Invigning 14.00: Katarina Kieri, författare, inviger utställningen.
Konstnären Staffan Westerberg närvarar under invigningen.

I utställningen Bilder presenteras ett sextiotal målningar av konstnären, dramatikern och skådespelaren Staffan Westerberg. Den folkkäre konstnären har en betydelsefull position i svensk scenkonsthistoria. I hans målningar återfinns samma fantastiska världar och tilltro till skapande och konst som de mer kända teaterarbetena. Westerberg väljer tillgängliga material som drivved och andra övergivna träplankor. Bildspråket är direkt och eget med symbolik och expressivitet i uttrycket. Berättelserna är personliga och kopplade till både det privata och professionella livet med hänvisningar till arbetet med dramatiken. En benämning som Westerberg själv använder om sina bilder är ”stillastående teater”. Ett vanligt bildinslag är poetisk text och flera av målningarna i utställningen har varit gåvor till personer som Westerberg samarbetat med och är försedda med personliga dedikationer.

Under 2018 visades en retrospektiv utställning på Eskilstuna konstmuseum sammanställd av Pontus Lindvall. Det var en rumslig installation sammansatt med inslag från Westerbergs eget hem och en gestaltning av hans mångsidiga konstnärskap.

Staffan Westerberg är född i Luleå 1934 och numera bosatt i Stockholm och i Uppsala. Han har med sin dramatik varit verksam som regissör, manusförfattare och skådespelare på bland annat Dramaten, Norrbottensteatern och Uppsala stadsteater. Westerberg är mycket känd och uppskattad för sin barnteater på TV under 1970-talet. Han också skrivit skönlitteratur och kan återkommande höras i P1-programmet Tankar för dagen.

Curatorer för utställningen är Daniel Werkmäster, museichef Uppsala konstmuseum och Pontus Lindvall, frilansande curator och konstnär.


PROGRAM 

Lördag 2 mars 14.00–15.00
Artist Talk:
Huvaligen att man ids – om uppväxter, om Luleå, om drömmar om ett skapande liv. Marianne Söderberg samtalar med konstnären, dramatikern och skådespelaren Staffan Westerberg och författaren Katarina Kieri. De är båda uppvuxna i Luleå och har varit verksamma där, men är nu bosatta i Uppsala.

Uppdaterad: