Mourad Kouri

Tröskelstadiet
9 mars - 22 april 2019

I installationen
Tröskelstadiet har rummet ett avskalat och tillsynes sakligt tilltal. Ljusa väggar och industriella material som metall, betong och emalj, samt den öppna rumsligheten refererar till en offentlighet, reglerad av lagstiftning kring tillgänghet och säkerhet. Det svenska folkhemmet finns här, men linjen kan dras längre tillbaka till Agoran – torget i antikens grekiska städer där direktdemokrati utövades. Rummets tydliga axlar och symmetri talar om denna klarhet och transparens om offentlighet och hur de demokratiska idealen också skulle återspeglas i arkitekturen. Så var befinner vi oss? Installationen på Uppsala konstmuseum blickar både bakåt mot dåtidens ideal, men skildrar också en dystopisk framtid som kanske redan är nutid? En tid av murar och barriärer. En hotad offentlighet, folkliga protester, en sliten demokrati ansatt av reaktionära tongångar.

I tidigare arbeten har Kouri använt sig av flyktingens och flyktingsmugglarens position för att förstå gränsen på ett såväl fysiskt som symboliskt plan. Hur en gräns både kan vara ett mentalt tillstånd och en GPS-punkt på kartan. Kouri beskriver hur hans syriska släktingar och familjemedlemmar har en pragmatisk relation till gränser: pengar och mutor som skall betalas ut, platser att infinna sig på vid rätt tidpunkt, behållare att smugglas inuti genom Europa. Tröskelstadiet beskriver här ett tillstånd, eller stadium på gränsen mellan stater och system. En plats som också kan upplevas som subversiv eftersom den vägrar att helt definieras. 

En ledstång i metall skär av rummet. Kouri påpekar själv att ledstänger är något typiskt skandinaviskt, tätt sammanlänkat med välfärdsstatens månande om medborgare. Samtidigt finns det en tydlighet i hur vi bör röra oss i rummet. Linjen blir även en barriär som inte får överträdas, likt passkontrollen på flygplatsen i en tillsynes neutral design. En liknande ambivalens återfinns i verket Tel al-Za’atar ™ (Timjanberget). Ett badkar från svenskt folkhem har fyllts med olivolja och presenteras tillsammans med en hög av kryddblandningen za’atar. Kouri refererar till matlagning i mellanöstern och måltidens sinnliga samt sociala funktion som stäcker sig över etniska grupper, landsgränser och historiska epoker. Tel al-Za’atar är även namnet på ett Palestinskt flyktingläger utanför Beirut, Libanon, där en massaker utfördes av högerextrema miliser 1976. Våld och vardagsliv. Kouri gestaltar det latenta våldet, hur det alltid är närvarande även som minnesbilder i diasporans Sverige.  

Minimalismen som konstriktning ville i sitt avskalade seriella formspråk rikta fokus från själva artefakten mot betraktaren och kroppen i rummet. I postminimalistisk anda lyfter Mourad Kouri också fram de ideologier som finns i tingen och rummet i sig. Vi befinner oss i ett slott som en gång var en försvarsborg som numera är rum för konstupplevelser. Kouris tröskelstadium pekar på den kulissverkan som går att finna både i konst och i begrepp som demokrati. Ett rum som en återvändsgränd, eller en transitplats att stanna upp på. Tröskelstadiet reflekterar såväl hegemoniska strukturer inom konsten, som hur samtidens mobilitet alltmer präglas av exil och undantagstillstånd.  

Utställningens curator är Rebecka Wigh Abrahamsson, intendent Uppsala konstmuseum

Mourad Kouri (f. 1987) är Uppsala kommuns ateljéstipendiat 2018/2019. Ateljéstipendiet för nyutexaminerade bildkonstnärer är nyinstiftat och består av en kostnadsfri ateljévistelse under ett år i Ateljéföreningen Hospitalets lokaleri stadsdelen Ulleråker,samt möjlighet att få ställa ut på Uppsala konstmuseum. Kouri har en masterexamen från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2018 samt en BA i konst från Concordia University, Montreal, liksom en BA i filosofi från Södertörns Högskola.  

Mourad Kouri has ställt ut nationellt och internationellt på platser som Asilo Sant’Elia (Como), Nuda (Stockholm), Örebro Läns Museum (Örebro), Eastern Bloc (Montreal), HAVN Gallery (Hamilton), Mossutställningar (Stockholm). 2018 var han inbjuden till Artists Research Laboratory vid Fondazione Antonio Ratti i Como/Italien. Han har samarbetat med Tensta Konsthall och Index: The Swedish Contemporary Art Foundation i Stockholm. Kouris arbeten har även publicerats i tidskrifter som Hjärnstorm, Paletten, Tydningen, Nuda Paper, The Void Magazine, och han har tilldelats stipendier från Konstnärsnämnden (IASPIS), Konstakademien, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse med flera.
  

Program 

Lördag 9 mars
14:00 Vernissage med invigningstal av Linda Eskilsson, ordförande i kulturnämnden och kommunalråd (MP) Uppsala kommun. 

Torsdag 21 mars
18:00-19:00 Performance: Tel al-Za’atar, Mourad Kouri

19:00-20:00 Panelsamtal: Designed security in a time of mobility 
Mourad Kouri, Mahmoud Keshavarz, Saskia Holmkvist och Ellen Nyman. 
I sitt konstnärskap undersöker Mourad Kouri begrepp som gränser, mobilitet och tillgänglighet. Tillsammans med konstnärerna bakom videoinstallationen Sicherheit Saskia Holmkvist, Ellen Nyman och Corina Oprea diskuteras samband mellan vapenindustrin, design, politik och ofrivillig migration. Medverkar gör också Mahmoud Keshavarz, postdoktor vid programmet Engaging Vulnerability, Uppsala universitet. Han är en av deltagarna i kollektivet Critical Border Studies.
I samarbete med Uplands konstförening. 
Språk: engelska.

Uppdaterad: