Julia Boix-Vives

Stegarnas dans eller saknaden efter Miranda/La dance des échelles ou L´absence de Miranda
24 augusti–15 september 2019

Julia Boix-Vives (f.1970) började sin bana som skulptör med studier i Grenoble och på Düsseldorfs konstakademi. Genom video, performance och dans har skulpturerna med tiden blivit lätta och rörliga i ett tillstånd mellan dröm och medvetande.

I denna installation kliver vi in i konstnärens symbolvärld av stegar, nät och kroppar. Saknaden efter Miranda, en gigantisk docka, som levt med konstnären i många projekt som ett sorts alter ego är ett spår. Speglingar, reflexer och andning – en lungas stillsamma rörelse, ett annat. Julia Boix-Vives är bosatt i Eindhoven i Nederländerna och född i franska Savoyen. Utställningen visas i samband med att konstnärens farfar Anselme Boix-Vives visas i stort format.

 

Uppdaterad: