Stipendiater 2018

Stiftelsen Anna-Lisa Thomson Till Minne
8 december 2018 – 27 januari 2019

Micaela Cignozzi, Anna Engver, Jonna Hägg, Katxerê Medina och Lourdes González Osnaya.Bild från utställningen. Foto Pär Fredin. 

Bland årets fem stipendiater finns ett intresse för naturens processer och  för annorlunda perspektiv, som insektens rörelsemönster, eller texturer av sediment i naturen. Måleri, teckning, video och textila installationer, de konstnärliga teknikerna skiljer sig åt. Men genomgående finns en strävan att gestalta komplexa skeenden av utbyte och konflikt mellan kropp, psyke, natur och samhälle.

Micaela Cignozzi
- för ett stiligt och djärvt färgsäkert abstrakt måleri sprunget ur den urbana miljön och naturen.

Micaela Cignozzi målar i serier, där linjespelet bildar geometriska former av rörelse med subtila och optiska kvalitéer. Vardagens detaljer och intryck reduceras till geometriska mönster som upprepas. I serien Any Day Now arbetar Micaela Cignozzi med diagonala, vertikala och horisontella linjer, där teman upprepas och förändras. Varje målning fokuserar på en enskild färg, som på en vit grund varieras i transparenta och täckande lager. Det uppstår en rörelse i de statiska formerna, som har sin utgångspunkt i ett växelspel mellan natur och artificiella system.

Micaela Cignozzi har masterexamen från Konsthögskolan, Umeå universitet och läste sin Bachelor på Valand. Hon är bosatt i Stockholm. Under hösten har konstnären visats i separatutställningen Any Time Any Place på Galleri Flach Stockholm, samt Göteborgs Konstförening Stora Galleriet. Hon har även belönats med Eva och Hugo Bergman stipendium och finns representerad i flera offentliga samlingar som Statens Konstråd och Region Uppsala.
www.micaelacignozzi.com

Katxerê Medina
- för sin video run-around, där wallraffande dokumentär blandas med fiktion. På ett både roande och oroande sätt undersöks maktstrukturer kring arbete, moderskap och invandring.

Run-around är ett tvåkanaligt videoverk där Katxerê Medina tar med betraktaren på en flytande resa av subjektiv ljud- och bilddokumentation och filmer från internet. Med dold kamera filmar Katxerê Medina arbetsförmedlingens stelbenta arbetsmetoder, okänsliga för människor med annan etnisk bakgrund och hög utbildning. Med en satiriskt ton rör sig filmen mellan individens mångfacetterade liv och en övergripande berättelse där en marknadsliberal sysselsättningspolitik och retorik inte alltid träffar rätt. Genom sin wallraffande metod och ett kritiskt perspektiv tar Medina kontrollen över berättelsen om arbete, moderskap, integration och konst.

Katxerê Medina har en masterexamen från Akademin Valand, konsthögskolan vid Göteborgs universitet och har tidigare studera bildkonst och film i Rio de Janeiro och London. Hon är född och uppvuxen i Brasilien och numera bosatt i Göteborg. Sedan 2010 har hon deltagit i internationella kortfilmsfestivaler, samt haft separatutställningar i Sverige, Tyskland, Brasilien och Spanien. www.katxere.com

Jonna Hägg
- för sin förmåga att på ett känsligt och visuellt vis med ljud och bild, få oss att reagera och förstå det svårgripbara.

Jonna Hägg visualiserar sambanden mellan organism och maskin, eller det organiska och artefakten. Genom ljud, installationer och animationer iscensätter hon miljöer som kan upplevas som hotfulla och vibrerande alarmerande, samtidigt som de fångar naturens kraftreservoarer. 3d animationen Controllers kan ses som en dystopi som är på väg att inträffa, Colony Collapse Order är en benämning för bidöden, vilket kommer att få svår inverkan på matförsörjning och ekosystem. Forskningen sätter sitt hopp till att genom artificiell intelligens skapa mekaniska bin. Hur ser framtiden ut i ett samhälle där teknologi dominerar? Verket Aluminium Fields kom till under vistelsen på Island, där konstnären fascinerades av närvaron av vatten i landskapet och de varma källorna. Ett artificiellt hav, där materialet i sig bär på en motsats.

Jonna Hägg har en masterexamen från Konsthögskolan i Malmö, Lunds Universitet. Hon är född i Visby och bosatt i Malmö. 2017 var Jonna Hägg utbytesstudent på masterprogrammet på Konstakademin på Island. Hon har även studerat på Oslo fotohögskola.
https://jonnahagg.com/

Anna Engver
- för sina kolteckningar där överförda lager av bilder skapar en associationsrik väv av undflyende minnen.

I Anna Engvers motiv har iakttagelser och fragment överförts i storskaliga kolteckningar på duk som ett sätt att skriva i bild. Utgångspunkten är fotografier av platser eller konstverk som i en collageteknik tecknas i lager på lager. Landskap och organiska material bildar ett eget sediment, där texturerna blir extra framträdande. Bilderna utgör ett panorama av associationer som överlappar, skyler och illuminerar varandra, ett minne över landskapets förändring från kolmilor och stenbrott i en egen geologisk tid.
Anna Engver har en masterexamen från Kungliga konsthögskolan, Stockholm. Hon är född i Enhörna och bosatt i Stockholm. Under utbildningen var hon även utbytesstudent på Emily Carr i Vancouver, Kanada.
https://annaengver.com

Lourdes González Osnaya
- som med utgångspunkt i mexikanska sorgeritualer skapat sköra och sinnliga textila skulpturer i oväntade material.

Lourdes González Osnaya arbetar med teman som förlust och sorg och vikten av att minnas genom hantverk och ceremonier. Genom att reflektera kring traditioner undersöker hon det inneboende poetiska språk som finns i material som används vid sorgeritualer i Mexiko och omtolkar dessa genom repetitiva handlingar. Vardagliga material som lök, bivax, majsblast och papper laddas med andliga egenskaper i en gestaltning där det lokala och globala samspelar.

Lourdes González Osnaya har en master i Textil på Konstfack i Stockholm. Hon är uppvuxen och numera åter bosatt i Mexiko. 2006 tog hon sin Bachelorexamen på National Autonomous University i Mexiko och hon har studerat traditionellt hantverk i Japan. Mellan 2009-2016 arbetade hon som produktdesigner tillsammans med ursprungsbefolkningen, vävare och kaffeproducenter i norra delarna av Oaxaca i Mexiko. I år har hon även fått Vasakronans stipendium, samt Global Swede Award. I närmaste tid ställer hon ut i SL:s konstmontern på Odenplans tunnelbanestation i Stockholm, samt tillbringar tid på Artist Residence på Saint John's University i Minnesota.
www.luluosnaya.com

Stiftelsen Anna-Lisa Thomson Till Minne bildades efter konstnären Anna-Lisa Thomsons (1905-1952) bortgång. Stiftelsens viktigaste uppgift är att dela ut stipendier till kvinnliga konstnärer i och för deras utbildning. Det första stipendiet delades ut 1955. Stipendierna går till avgångselever på masternivå från Sveriges olika konsthögskolor. Varje år anordnar Uppsala konstmuseum i samarbete med stiftelsen en utställning med stipendiaterna. Anna-Lisa Thomson var verksam som konstnär i Uppsala och som keramisk formgivare vid Upsala Ekeby under närmare tjugo år. Anna-Lisa Thomsons önskan var att hennes kvarlåtenskap skulle bilda en fond för uppmuntran och stöd till kvinnliga konstnärer för deras konstnärliga utveckling. Bakgrunden var att hon själv under sin utbildningstid fick ett stipendium som betydde mycket för henne. 2018 års stipendiater erhåller ett stipendium på 60 000 kronor vardera.

Curator Rebecka Wigh Abrahamsson
Intendent Uppsala konstmuseum

 
Uppdaterad: