Samling i förvandling

Tema: Gränser
27 maj - 20 augusti 2017

Ann Edholm, Ingen, olja på duk, 1992
Ann Edholm, Ingen, olja på duk, 1992. Uppsala konstmuseums samlingar. Fotograf Bo Gyllander
© Ann Edholm/BUS 2017

Samling i förvandling är ett återkommande utställningskoncept för att peka på det nya och föränderliga i arbetet med museets samlingar. Temat ”Gränser” avser både det som förenar och det som skiljer oss åt, liksom reella och fiktiva gränser. 

Verken tar på flera sätt ”plats i rummet”, de är stora i formatet. Verket Kanon av Peter Johansson speglar en upplöst sverigeidyll med genomborrade röda stugor i korsstygnsbroderi. Verk av bl.a. konstnärerna Johan Thurfjell, Eva Löfdahl, Peter Johansson, Gunnar Staland, Elisabeth Bucht och Ann Edholm, är både komplexa och mångbottnade.

Uppdaterad: