Translation Theme Park

Japansk samtidskonst
14 mars - 19 april 2015

Chim ↑ Pom / Cobra Goodnight / Fumiko Kobayashi / OLTA / Pyuupiru / Sachiko Kazama / Sakiko Yamaoka / Yoko Asakai / Yuki Okumura

Curator: Leif Holmstrand

© Pyuupiru, A Cakemaker Tricks and Poisons, fotografi, ur serien ”Self-Portrait”, 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Pyuupiru, A Cakemaker Tricks and Poisons, fotografi, ur serien ”Self-Portrait”, 2008. 

Utställningen Translation Theme Park presenterar nio japanska samtida konstnärskap. I möten mellan kulturer och grupper uppstår behov av förståelse, av översättning och av förmedling. Men en sådan process skapas förskjutningar och betydelser förvandlas. I Translation Theme Park föreslås ett hissnande och medryckande förhållningssätt till försöken att förstå det obekanta.

Personlig identitet och social tillhörighet är en aspekt som problematiseras av konstnärerna i utställningen. Kärnkraftsolyckan i Fukushima är ett nationellt trauma som ingen i det japanska samhället kan undgå. Fram till mitten av 1800-talet var Japan ett slutet land och intresset för språkliga och kulturella transaktioner kvarstår och skärskådas.

Deltagande konstnärer:

CHIM ↑ POM.
Konstnärskollektiv bildat 2005. Arbetar med aktivism, performance, video, foto, storskaliga installationer och objekt. I utställningen ingår videoverket ”Black of death” som berör Fukushima-katastrofen

COBRA GOODNIGHT. Videokonstnär och styrelseledamot i XYZ-kollektivet, född 1981. Deltar med scenografiskt installerade videverket ”The future is wild” med anspelningar till tv-mediets former och innehåll.

FUMIKO KOBAYASHI. Skulptör och installationskonstnär, arbetar även med fotografi och video, född 1977. Visar videoverken ”Nestkasten” och ”A new constellation” som också de berör tsunamins förödande effekter.

OLTA. Konstnärskollektiv bildat 2009, performance, måleri, video, skulptur, musik, alla medlemmar är födda på 80-talet. I utställningen visas dokumentation av ett flertal performanceverk som alla är relaterade till människans förhållande till naturen och de primära existensbetingelserna.

PYUUPIRU. Arbetar med storskaliga installationer, performance, foto, skulptur, objekt, video, född 1974. I utställningen visas 16 självporträtt som blottlägger och problematiserar konstnärens könstillhörighet.

SACHIKO KAZAMA. Grafiker, ofta stora utskrifter, assemblage, skulpturer, född 1972. Visar verk som med populärkulturella formspråk och kretsar kring kärnkraftshaveriets verkningar.

SAKIKO YAMAOKA. Performancekonstnär, även video, installation, foto, teckning, född 1961. Yamaoka visar videoverket ”Sculptures of Eye Contacts” som grundar sig i perfomance på olika platser i världen där kommunikationen med ögonkontakt i det sociala rummet utforskas. Yamaoka deltog 2014 år i performancefestivalen ”Friction” i Uppsala med en Sculpture of Eye Contact-performance som också visas nu. I utställningen ingår även ett antal ”pyrografier”.

YOKO ASAKAI. Konceptuell/poetisk fotokonstnär, född 1974. Asakai bidra med ett verk fotografiska verk som också de omfattar människans relation till naturen.

YUKI OKUMURA. Konceptkonstnär som ofta behandlar språk och översättning både som material och verktyg i konstproduktionen, född 1978. Ett centralt verk i utställningen är ”Jun Yang: A short Lecture on forgetting and remembering” som drastiskt för oss in i översättandets omständigheter.


Projektet är ett initiativ av Leif Holmstrand, har utvecklats tillsammans med Göran Green, Galleri 21 och Gert-Olle Göransson, Galleri Ping-Pong i Malmö och har även varit ett samarbete ned Arts Initiative Tokyo (AIT), Christel Lundberg, Gallery Misako & Rosen, Moderna Museet (Malmö), Mujin-to Production, Naoko Horiuchi, nap gallery. Projektet har ekonomiskt stöd från Region Skåne och Statens kulturråd. 

Program
Familjelördag 14 mars 13.30–16.00.
Öppen visning lördag 28 mars 14.00.
Påsklovskul 31 mars – 2 april 13.00–15.00.
Föredrag av Malin Pettersson Öberg och performance med Leif Holmstrand och Hiroko Tsuchimoto onsdag 8 april 18.00–20.00.
Öppen visning lördag 18 april 14.00.
Uppdaterad: