The Great Runaway

Lukas Göthman & Roger Metto
25 april - 24 maj 2015

Lukas Göthman/Roger Metto, Sanity makes no difference,, färgpenna och tusch på papper, 2015.  Foto: Per Myrehed. ©Lukas Göthman, Roger Metto/BUS 2015©Lukas Göthman, Roger Metto/BUS 2015. Foto: Per Myrehed.


I utställningen The Great Runaway på Uppsala konstmuseum visar Lukas Göthman och Roger Metto nya och äldre enskilda verk, men också nya gemensamma målningar och teckningar. Göthman och Metto har under våren 2015 låtit sina olika konstnärskap och temperament mötas i en syntes där naturen, måleriet, närvaron, teckningen, synintrycken, minnesbilderna och världsbilderna är olika viktiga delar. Håkan Nilsson, konstskribent och professor vid Konstfack i Stockholm, har skrivit en text till utställningen.

Lukas Göthman
Född 1970, bor och arbetar i Stockholm. Göthman arbetar processinriktat med text, måleri, film och teckning. Han utför serier, som utforskar sinnestillstånd och iakttagna fenomen och är mycket uppmärksammad för sina textmålningar med upprepade korta fraser. Ord och bilder går in i varandra och det konkreta och abstrakta i språken – bildspråket och texten – samverkar så att nya betydelseformer uppstår. En beståndsdel i Lukas Göthmans konstnärliga arbete är resandet. I serien ”Journey” besöker konstnären huvudstäder och nordliga landskap i ett undersökande framåtskridande. Betraktande omgivningen, betraktande sig själv. Målningarna i serien är stora och abstrakta och poetiska suggestionen är överväldigande.

Roger Metto
Född i Kiruna 1964, bor och arbetar i Stockholm. Utbildad vid Konsthögskolan i Stockholm 1993-1998.
Metto är uppvuxen i Kiruna och med fjällvärldens skiftande färgskalor. I Roger Mettos bildvärld vrids verkligheten ett varv. Det är en värld som generöst delas med betraktaren. Skimrande färger som upplöser verkligheten, istället återskapas drömmens landskap. Mystiska objekt bygger kompositioner och berättar. In i minsta detalj är måleriet ett äventyr. De suggestiva är ständigt närvarande. Och liksom naturen i verkligheten berättar bilderna från naturen om vem du är och var du kommer ifrån. Metto arbetar med existentatiell magi, i dessa världar som skimrar i färg, framställs berg och dalar med en lysande aura. 

PROGRAM

Vernissage lördag 25 april 12.00-16.30
Invigning och föreläsning 15:00: Håkan Nilsson, konstskribent och professor i konst med inriktning mot samtida konstteori och konsthistoria på Konstfack. Lukas Göthman och Roger Metto närvarar.

Familjelördag 25 april 13.30 -16.00
Alla kan måla. Inspiration hämtas från utställningen The Great Runaway med Lukas Göthman och Roger Metto. Läs mer familjelördag

Allmän visning lördag 2 maj 14.00

Allmän visning onsdag 13 maj 18.00. Daniel Werkmäster, museichef, ger en personlig visning av utställningen The Great Runaway med Lukas Göthman och Roger Metto.

Allmän visning lördag 16 maj 14.00

 


Uppdaterad: