SAMLING I FÖRVANDLING

Tema: Videokonst
15 december 2015 - 31 januari 2016

Lars Siltberg, Femhövdad korgosse, stillbild ur video

Uppsala konstmuseum har ett mindre antal videoverk i samlingarna. Urvalet för videoscreeningen representerar ett tidsspann från 1990-tal fram till det senaste förvärvet 2015. 

De områden som konstnärerna arbetar med utforskar såväl föreställningar om kroppen som symboler för maktstrukturer, det politiskt, socialt och historiskt dokumenterande samt det privata i förhållande till det allmängiltiga. Upprepningen som konstnärligt grepp förenas med den mörka humorn i exempelvis Peter Lands Pink Space från 1995. 

Screeningprogrammet startar 12.00 och pågår fram till museet stängs.
Sammanlagd speltid för fem filmer ca 35 minuter

Lars Siltberg, Femhövdad korgosse5.15 min. 
Peter Land, Pink Space, 5 min.
Annika Larsson, Inbjudan till Herr B, 10 min
Taus MakhachevaWalk, 3.01 min.
Johan ThurfjellTassemarken, 13.30 min.

Med reservation för ändringar.


Öppettider
tisdag 12.00-16.00
onsdag 12.00-18.00
torsdag 12.00-20.00
fredag 12.00-16.00
lördag 12.00-16.00
söndag 12.00-16.00 


Uppdaterad: