Earthly Powers

SU-EN, Ebba Bohlin, Pieter Aertsen
29 oktober–29 november 2015

Pieter Aertsen, Slaktarboden, 1551. Universitetets konstsamlingar

Earthly Powers
 är en utställning och en programserie på Uppsala konstmuseum som på olika sätt berör ”jordiska makter” som är betydelsefulla för mänskligt liv; kroppens funktioner, jordens gravitation, drifters och sinnens rörelser, fysiska och andliga behov och motsättningar. I utställningen visas videoinstallationerna Voracious – glupskhetens kropp av SU-EN samt Transgression och A tendency to move toward a center of attractive force av Ebba Bohlin. En tredje del i utställningen är Pieter Aertsens målning ”Slaktarboden” från 1551. Den ingår normalt i Uppsala universitets utställning på annan plats i museet. Titeln till utställningen är hämtad från Anthony Burgess roman med samma namn från 1980.

PROGRAM
Ladda ner flyer för utställningen Earthly Powers program (PDF, 157 KB)

Ebba Bholin
är en Stockholmsbaserad konceptkonstnär som arbetar med installationer i varierande medier, ofta i monumental skala och med starkt materialintresse. Detta har de senaste åren även kretsat kring människans egen materialitet och lett till en rad undersökningar inom performance. Hon har genomfört en lång rad tillfälliga och permanenta verk som rör sig i och på gränsen till det offentliga rummet, bland annat det permanenta verket Konkret transcendens som är en17 meter lång, blå järnbro och ljuskonstverk över Bällstaån i Sundbyberg. Här handlar det om den fysiska erfarenheten att korsa ån, som tidigare utgjort en tydlig gräns mellan två kommuner.

Ebba Bohlin har ställt ut i Norden och Baltikum på institutioner som Artipelag, Kulturhuset, Bonniers konsthall, Kiasma och Akershus kunstsenter, erhållit Konstnärsnämndens 1 och 2-åriga arbetsstipendium och arbetar återkommande som gästlärare på både förberedande- och konsthögskolor samt är styrelseledamot i Eva Bonnier Donationsnämnd.

Transgression
Videoloop, 10 minuter
Performance framförd av Sindri Runudde i samband med utställningen ”Transgressions” på Konstnärshuset, Stockholm, 2014. 

A tendency to move toward a center of attractive force
Videoloop, 5 minuter, 2013/2014
Performance framförd av Sindri Runudde i samband med utställningen ”Gravitation” på Finska kulturinstitutet i Stockholm, 2013/2014. 

SU-EN

SU-EN är flerfaldigt prisbelönt och internationellt verksam koreograf och dansare. SU-EN arbetar med videokonst, gränsöverskridande konstprojekt, performance och aktioner. Hon är pionjär och förgrundsfigur för butohkonsten i Sverige. Efter studier hos den legendariska butohkonstnären Yoko Ashikawa och lärlingsskap hos Tomoe Shizune & Hakutobo gruppen, har SU-EN etablerat butohkonsten i Sverige och vidarutvecklat sin egen särpräglade butohmetod. SU-EN Butoh Company grundades 1992 i Tokyo. Sedan 1997 har verksamheten sin bas i Haglund Skola i Almunge nordost om Uppsala. SU-EN Butoh Company verkar över Sverige och internationellt med föreställningar, workshops, filmproduktion, konstprojekt och föreläsningar.

År 2011 mottog SU-EN Uchimurapriset från Japan samt kulturpriset från den feministiska konsttidskriften CORA. Hon har tidigare erhållit flera stipendier och utmärkelser för sitt konstnärskap. År 2012 erhöll hon Uppsala Kommuns hedersmedalj. SU-EN har tillsammans med Rickard Sporrong tidigare skapat filmverken ”Slice” (2003), ”Chicken Instruction Video” (2004), ”Chicken Life” (2004) och ”Scrap Life” (2005).  År 2003 utgavs boken ”Butoh – kroppen och världen”. I samband med SU-EN Butoh Company’s 20-års jubileum skapade SU-EN utställningen ”Visceral Space” på Uppsala konstmuseum och det gavs ut en katalog.

Rickard Sporrong är video- och datorkonstnär med bas i Uppsala. Han har ett förflutet som turnerande rockmusiker medverkande på ett flertal album med band som ”Peace, Love & Pitbulls”, ”Misery Loves Company” och ”Midas Touch” med främst Europa som verksamhetsområde. Sporrong har valt att gå vidare med sitt skapande och utnyttjar fullt ut dagens digitala möjligheter att bearbeta bild och ljud och har även arbetat med flera framstående firmor såsom Sun Studios, SDI media, Cinepost och Chimneygroup Sweden.

Voracious – glupskhetens kropp
I samarbete med Rickard Sporrong.
Videoloop, 24 minuter, 2015. 

Performance:

Den sista måltiden
Tanke och score: Children of Guts (SU-EN och Hans T Sternudd)
Tid: 21 november 14:00–15:00
Plats: Uppsala konstmuseum, Vasasalen.

Deltagare: Children of Guts: SU-EN och Hans T Sternudd, Sofia Breimo, Astrid Reinhammar, Agustin Ortiz Herrera, Gustaf Broms, Eva Björkman, Johanna Rosenqvist, Sinead O´Donell (Nordirland), Irma Optimist (Finland), Per Nilsson, Kent Tankred, Mervi Junkkonen och Birgitta Granbacka.

Denna middagsritual omformulerar gränserna mellan världen utanför och kroppens inre. I processen sker en återförening mellan människa och natur för att överbrygga ett glapp som har skapats av kunskap. Deltagarna återgår till ett tillstånd där inga namn, kategorier eller former finns. De sociala normerna för hur man borde bete sig ignoreras och huden blir en målarduk där världen målas och kletas på. Stycket är en utvidgning av videoverket Voracious – glupskhetens kropp.

Med stöd från Konstnärsnämnden.

Meat Re-Mix
Tanke och kropp: SU-EN
Tid: 26 november 18:00–18:30
Plats: Uppsala konstmuseum, vån 4

SU-EN går i dialog med Pieter Aertsens (1505/1508–1575) målning Slaktaboden i en vegetarisk-feministisk protest mot bildens motiv. Samtidigt finns här en stark känsla av samhörighet till köttet. En förtjusning att helt och hållet få vara en kropp, en organism, kött. En glädje över att få bli till mat åt någon annan levande varelse. Med inspiration från boken The Sexual Politics of Meat av Carol J Adams. 


PROGRAM

Onsdag 28/10 16.00–20.00
Vernissage: Earthly Powers. SU-EN, Ebba Bohlin, Pieter Aertsen.
Invigning 18.00: museichef Daniel Werkmäster inviger utställningen. Därefter uruppförande av ny platsspecifik performance Alouette med anledning av Versalius Jubileum och i dialog med Pieter Aertsens målning Slaktarboden. Koncept Ebba Bohlin. Koreografi i samarbete med Sindri Runudde, dansare.

Lördag 31/10 14.00
Visning: Earthly Powers

Lördag 7/11 14.00
Visning: Earthly Powers

Lördag–söndag 7–8/11 13.30-16.00
Familjelördag: Leranimation. Tema: Kropp
Vi tittar på utställningen Earthly Powers. I verkstan skulpterar vi
människor i modellera och gör filmer med ipads.

Lördag 14/11 14.00
Visning: Earthly Powers

Lördag 21/11 14.00–15.00
Performance: Den sista måltiden. Tanke och score: Children of Guts (SU-EN och Hans T Sternudd) Medverkande: tretton specialinbjudna middagsgäster. Stycket är en utvidgning av videoverket Voracious – glupskhetens kropp som är del av utställningen Earthly Powers.

Torsdag 26/11 18.00–19.30
Tema: Earthly Powers.
18.00 Performance: Meat Re-Mix. SU-EN går i dialog med Pieter Aertsens (1507/8-1575) målning Slaktarboden i en vegetarisk-feministisk protest.
18.40 Panelsamtal i samband med utställningen om dualismen mellan kropp och själ och konstnärens fascination inför det kroppsliga. SU-EN, Ebba Bohlin och Anna Petronella Foultier. Moderator Rebecka Wigh Abrahamsson.

Fil. dr. Anna Petronella Foultier är filosof vid Stockholms universitet med Fenomenologi och Merleau-Ponty’s filosofi som forskningsfält. Hon har även deltagit i forskningsprojekt kring dans och undervisat på DOCH och Södertörns högskola.   Öppet: tisdag 12-16, onsdag 12-18, torsdag 12-20, fredag-söndag 12-16

FRI ENTRÉ

Se även SU-EN Butoh Company’s föreställning VORACIOUS – glupskhetens
kropp 10–12 november 19.00 på Dansens Hus i Stockholm.
www.dansenshus.se
Uppdaterad: