Samling i förvandling tema mikro makro

Tema: mikro/makro
13 december 2014–22 november 2015
Miklos Gaál, f 1974, Finland, Construction site, c-print, 2002. Foto Stewen Quigley


Utställningen visar ett urval konstverk från museets samlingar på temat mikro/makro. Tre ämnesområden finns representerade och kan ses som en tolkning av de verk som visas ur ett mikro- och makroperspektiv: vetenskap, kommunikation och existentialism. Genom att undersöka de många små detaljerna växer ett större sammanhang fram. Vetenskapliga iakttagelser och fördjupningsnivåer möter de stora allmängiltiga frågorna.

Två betydelsefulla och centrala verk i utställningen är Sten Eklunds (1942-2009) Anteckningar rörande Kullahuset från 1972 och Lars Arrhenius (f 1966) A – Z från 2002. ”Kullahuset” är en fiktiv berättelse om en vetenskapsman som av en händelse stöter på ett fullt utvecklat, men plötsligt övergivet samhälle. Denna upptäckt får förödande konsekvenser för vetenskapsmannen. Verket A – Z är en bildberättelse i serieform om 18 olika karaktärer som korsar och möter varandra i en välbekant Londonmiljö.

Uppsala konstmuseum har förvärvat konst till samlingarna genom donationer, gåvor och inköp. Idag finns det ca 11 000 verk i museets samlingar.

Bild: Mikos Gaál, f 1974, Finland, Construction Site, C-print, 2002.
Foto: Stewen Quigley

Uppdaterad: