Stipendiatutställning invigs 4 december

Varmt välkommen till invigningen av utställningen Stipendiater 2021. I utställningen visas verk av sex konstnärer som under året 2021 erhållit stipendium inom området bildkonst från Region Uppsala, Uppsala kommun och Tierps kommun.

Lördagen den 4 december invigs utställningen Stipendiater 2021, en spännande utställning där sex kulturstipendiater möts och visar upp en variation av uttryck och tekniker. Det är stipendiater inom bildkonstområdet från Uppsala kommun, Tierps kommun och Region Uppsala som medverkar.

Invigningen
Invigningen sker på plats i utställningsrummet med välkomsttal av museichef Daniel Werkmäster, invigningstal av Hanna Nordell , verksamhetsledare på Svenska PEN, verksam konstcurator och med erfarenhet från stipendiearbete. Konstnärerna kommer också att finnas på plats. 

Utställningen
Varje år delar Region Uppsala och de olika kommunerna i Uppsala län ut kulturstipendier. Uppsala konstmuseum bjuder årligen in stipendiaterna inom kategorin bildkonst att ställa ut i en gemensam utställning. Utställningen kommer visas under perioden 4 december – 23 januari 2022

De sex stipendiaterna 2021 är: Alba Folgado (Uppsala kommun) i samarbete med Nachla Libre, Katarina Eismann (Tierps kommun), Isak Hall (Uppsala kommun), Amanda Selinder (Uppsala kommun), Emilia Sundqvist (Region Uppsala), Helena Wallberg (Uppsala kommun).

Mat och dryck
Museum Bar & Café håller öppet till klockan 15.30 och serverar mat och dryck.

Pris
Fri entré. Ditt deltagande behöver inte förbokas men på grund av restriktioner för allmän sammankomst tillåts endast 100 personer i lokalen.
Välkommen!

Läs mer om utställningen

15 november 2021